El Departament de Salut millora l’atenció en salut mental als centres de primària

23/02/2018

Tots els Centres d’Atenció Primària (CAP) tindran equips especialitzats en salut mental, formats per professionals de psicologia, psiquiatria i infermeria, que treballaran conjuntament amb els professionals de l’atenció primària.

L’objectiu és millorar la detecció precoç dels problemes de salut mental, tant en població adulta, com infantojuvenil i addiccions. Una altra finalitat és evitar una utilització abusiva dels psicofàrmacs.

El Departament de Salut, que va presentar totes aquestes novetats el 22 de febrer, vol que els CAP millorin la detecció dels problemes de salut mental, deixants els trastorns mentals greus i els casos amb més cronificació pels serveis especialitzats en salut mental.

Salut va iniciar les millores en salut mental al 2007 però la crisi econòmica va aturar el projecte. Al 2017, el Departament va incrementar en 70 mil·lions d’euros el pressupost destinat a salut mental, el major augment de la història en aquest àmbit.

Valoració positiva de Salut Mental Catalunya

Salut Mental Catalunya (SMC) es mostra satisfeta per l’aposta que s’ha fet des Salut dotar a la salut mentalde més recursos i un major pressupost, alhora que es confirma l’orientació cap a un model d’atenció comunitària que reforça el concepte de recuperació i apoderament, i posa el focus en la promoció i defensa dels drets.

Des de SMC confiem que l’aposta per la salut mental permeti abordar deutes històrics pendents en el el model d’atenció comunitària, com en el cas de la reconversió de la mitja i llarga estada psiquiàtrica, i que en els propers anys es puguin veure canvis significatius en el model d’atenció i acompanyament a les persones. La salut mental és transversal tal com assenyala el Pla Integral, per tant, necessitem que la mateixa aposta que s’ha fet des de Salut es faci també en altres àmbits com l’educatiu, o el de l’atenció social i laboral.

Tal com es va assenyalar a la roda de premsa del Departament, no es tracta només d’un increment de recursos, que és molt necessari, sinó també d’un canvi de model , d’orientar bé les accions i el finançament. Celebrem doncs que s’aposti per estratègies d’abast territorial que ajudin a integrar el suport i atenció a les persones i que vagin més enllà dels àmbits de salut i impregnin als professionals de la primària, de l’àmbit educatiu i dels serveis socials.

Dades destacades en el pla d’atenció en salut mental de Salut:

  • 1,4 mil·lions de persones es van visitar als CAP al 2017 per un problema de salut mental (un 24% del total de les visites)
  • el pressupost destinat a salut mental al 2017 ha estat de 440 mil·lions d’euros (351 al 2015 – 335 al 2011 – 278 al 2007)
  • 650 nous professionals atendren a les persones amb problemes de salut mental (300 als CAP)
  • els equips d’atenció en salut mental a primària tripliquen el número de professionals (passen de 100 a 300 professionals)
  • entre els nous professionals, 175 es destinaran a l’atenció dels trastorns mentals greus

Podeu ampliar la informació d’aquesta notícia en aquests enllaços i en la infografia de sota

Salut triplica el nombre de professionals especialistes en salut mental i addiccions als centres d’atenció primària de Catalunya (notícia del Departament de Salut)

 

Estratègies de salut mental i addiccions 2017-2020. (Departament de Salut)

 

infografia sm