Els QualityRights i el Pacte

Campanya drets en salut mental 2022

Instruments a nivell internacional i nacional en matèria de drets i salut mental

Has sentit a parlar dels QualityRights? I del Pacte Nacional de Salut Mental? Saps què són i quins objectius persegueixen?

En aquest apartat posem el focus sobre aquests instruments en matèria de drets, l’un a nivell internacional i l’altre d’àmbit català. De ben segur que n’has sentit a parlar de tots dos… T’expliquem què són i quin és el seu paper.

Quality Rights, un instrument de qualitat i drets de l’OMS

Els QualityRights són un instrument de qualitat i Drets de l'Organització Mundial de la Salut, dissenyat per avaluar i millorar la qualitat i els drets humans en els establiments i serveis de salut mental i de suport social. Accedeix a la plataforma.
 • Crear capacitat per combatre l’estigmatització i la discriminació i per promoure els drets humans i la recuperació.
 • Millorar la qualitat de l’atenció de les condicions dels drets humans en els serveis socials i de salut mental.
 • Crear uns serveis basats en la comunitat i orientats a la recuperació que respectin i promoguin els drets humans.
 • Donar suport al desenvolupament d’un moviment de la societat civil per promoure i influir en la formulació de polítiques.
 • Reformar polítiques i lleis nacionals en consonància amb la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i altres estàndards internacionals en matèria de drets humans.
L’instrument QualityRights proporciona eines, manuals i guies, i també un programa de formació en línia dissenyats per a transformar actituds i pràctiques en salut mental, amb el propòsit de promoure els drets humans de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o cognitiva arreu del món, tot adoptant un enfocament participatiu.
La formació s'organitza en catorze mòduls, amb l'objectiu que els diferents països puguin traslladar a la pràctica les normes internacionals en matèria de drets humans i que exerceixin una influència en les polítiques desenvolupant les aptituds i els coneixements necessaris per implantar abordatges centrats en la persona i basats en la recuperació. Això permetrà prestar una atenció i un suport de qualitat i fomentar la salut mental i el benestar.  
Abasten 5 temes extrets de la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD), organitzats en estàndards i criteris de detecció:
 • El dret a un nivell de vida adequat i protecció social (article 28 de la CDPD).
 • El dret a gaudir d'una salut física i mental del més alt nivell possible (article 25 de la CDPD).
 • El dret a l'exercici de la capacitat jurídica i el dret a la llibertat personal i la seguretat de la persona (Articles 12 i 14 de la CDPD).
 • Protecció contra la tortura i els tractes o penes cruels, inhumanes o degradants, com també contra l'explotació, la violència i l'abús (Articles 15 i 16 de la CDPD).
 • El dret a viure en forma independent i a ser inclòs a la comunitat (Article 19 de la CDPD).
La iniciativa QualityRights ha estat conceptualitzada per Michelle Funk i Natalie Drew Bold, integrants de l’Equip de Desenvolupament de Polítiques i Serveis de Salut Mental del Departament de Salut Mental i Abús de substàncies de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). En el disseny dels materials hi han col·laborat experts internacionals clau de diversos països, incloent els àmbits acadèmics, els prestadors de serveis i col·lectius d’incidència política.
Els materials QualityRights per a la formació, orientació i la transformació es troben disponibles en català, castellà, anglès i francés. Els trobaràs tots aquí.

El Pacte Nacional de Salut Mental, un instrument de la Generalitat de Catalunya

El Pacte Nacional de Salut Mental és l’instrument interdepartamental i intersectorial de la Generalitat de Catalunya que, alineat amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), impulsa la salut mental des de tots els àmbits de l’acció del Govern i la societat.
D’acord amb les directrius de l’OMS, que demanen als països posar la salut al centre de la recuperació per la crisi de la Covid-19, l’objectiu imminent fixat pel Pacte Nacional de Salut Mental és començar amb la constitució d’una Taula Nacional de Salut Mental que defineixi les polítiques del Govern de la Generalitat i del país sobre la salut mental integral i integrada.
El Parlament de Catalunya va celebrar, el desembre de 2021, un ple monogràfic per parlar de salut mental. L’hemicicle va votar, per unanimitat de tots els grups, la creació d’un programa que ha d’elaborar el Pacte Nacional de Salut Mental, encarregat de coordinar i vetllar les polítiques de salut mental de tots els departaments. El Pacte Nacional es troba actualment en una fase d’impuls i creació, recollint idees i propostes de la ciutadania, entitats i associacions, familiars o primeres persones afectades per una problemàtica de salut mental, qui doten de contingut i fan possible l’elaboració del pacte amb l’objectiu d’acabar exercint un lideratge en l’abordatge integral de les polítiques en l’àmbit de la salut mental i el benestar emocional per tal de bastir un pacte nacional per la salut mental del país, responsable i marcadament comunitari.
 • Exercir el rol d’impuls i lideratge de l'abordatge integral i coordinat de les polítiques en l'àmbit de la salut mental i el benestar emocional entre els departaments de la Generalitat, els governs locals i les entitats socials, d’acord amb el Parlament de Catalunya.
 • Alinear les polítiques públiques de tots els departaments del govern en salut mental amb les estratègies d’organismes internacionals.
 • Garantir un enfocament integral, responsable i comunitari, que posi al centre les persones i les seves famílies.
 • Tenir en compte els determinants socials de la salut i incorporar la perspectiva de gènere, contribuint a reduir les desigualtats que pugui haver en referència a la recerca, la prevenció i l’atenció a les persones amb problemes de salut mental.
 • Promoure un canvi de paradigma en les polítiques públiques relatives a la salut mental per tal que es preocupi de la salut mental de les persones en les diferents etapes de la vida, i que garanteixi el dret de les persones afectades a la plena ciutadania, a la inclusió comunitària i a la inserció laboral.
 • Incloure les conclusions de la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides (Convenció de Nova York 2006).
El passat mes d'octubre de 2022, es van presentar els 14 documents de Quality Rights de l'OMS a Catalunya amb la presència de Michelle Funk, directora de la Unitat de Política, Drets Humans del Departament de Salut Mental i consum de substàncies de l’OMS. Des del Pacte Nacional de Salut Mental es treballa per teixir un model basat en la bona paxis i que elabori polítiques de salut mental que garanteixin els drets de les persones. En aquest sentit, des del Govern es va manifestar, en el marc de la presentació, que s'està treballant per signar un conveni amb l'OMS per avançar en l'abordatge de la salut mental de les bones pràctiques de països d'arreu del món.