Marc legal

Campanya drets en salut mental 2022

El marc legislatiu

En aquest apartat aportem tot el marc legislatiu necessari per enmarcar els drets en salut mental i la qüestió de la capacitat jurídica en l’àmbit internacional, estatal i autonòmic.

  • Declaració dels Drets Humans (ONU, 1948)
    • Art.1: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.
  • Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (ONU, 2006)
  • Human Rights Council (HRC) - Resolution on Mental Health and Human Rights (A/HRC/36/L.25)
  • Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica.
  • Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació.
  • Decret llei 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.

Guies per a facilitar la comprensió legislativa