Vulneració i discriminació

Campanya drets en salut mental

La Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat és el marc legal per la defensa del nostre col·lectiu davant una vulneració.

Però, sovint, les persones amb problemes de salut mental hem de sumar una discriminació pel nostre trastorn o diagnòstic.

La Convenció dels drets de les persones amb discapacitat és un acord aprovat per Nacions Unides (ONU) al 2008 i d’obligat compliment per tots els països. Però la seva aplicació ha estat insuficient als darrers anys com demostra la guia Conoce tus derechos, publicada per Salud Mental Espanya (SME) al 2013. Aquest document ja posava fa anys alguns exemples de vulneracions de drets en l’àmbit de la salut mental. Moltes d’aquestes vulneracions, a més, afegeixen una discriminació per raó de salut mental, i per l’estigma associat a tenir un trastorn mental.

Per una banda, la Convenció de drets de les persones amb discapacitat de Nacions Unides parla de vuit grans àrees.

Drets i discapacitat: les 8 àrees de la Convenció de l’ONU

1. El respecte de la dignitat inherent, l’autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions, i la independència de les persones.

2. La no-discriminació.

3. La participació i la inclusió plenes i efectives a la societat.

4. La igualtat d’oportunitats.

5. El respecte per la diferència i l’acceptació de les persones amb discapacitat com a part de la diversitat i la condició humanes.

6. L’accessibilitat.

7. La igualtat entre l’home i la dona.

8. El respecte a l’evolució de les facultats dels nens i les nenes amb discapacitat i al seu dret a preservar la seva identitat.

D’altra banda, i malauradament, aquests drets fonamentals de la Convenció de l’ONU no sempre es cumpleixen. I, en el cas del nostre col·lectiu, van acompanyats d’una discriminació afegida quan la persona té un diagnòstic de salut mental. La campanya #DretsenSalutMental vol visibilitzar aquests casos perquè les persones amb problemes de salut mental i els seus acompanyants puguem conèixer els nostres drets i defensar-los. Només amb un registre i seguiment dels casos de vulneracions i discriminacions en salut mental, acabin o no en denúncia, podem fer incidència perquè la defensa dels nostres drets sigui una realitat.

Skip to content