Les dades de l’Enquesta de Salut de Barcelona 2021 constaten un empitjorament de la salut mental de la població després de la pandèmia, especialment en joves i dones

SMC
25/11/2022

El risc de mala salut mental ha passat del 19,9% al 31,4% en les dones mentre que en homes ha passat del 16,5% al 21,6%. Es tracta del risc més alt que s’ha detectat en aquest tipus d’estudi des que es realitza l’enquesta.

L’Enquesta de Salut de Barcelona, elaborada per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), es publica cada cinc anys amb informació rellevant sobre la salut de la població, els hàbits poblacionals, l’ús dels serveis sanitaris i la prevenció, així com altres aspectes determinants de la salut de la ciutadania. A partir de les dades extretes de l’enquesta entre el febrer de 2021 i el febrer de 2022, una època molt marcada per la covid-19, l’ASPB publica un informe amb els resultats. Pel que fa a la salut mental de les persones enquestades, podem obtenir diverses informacions rellevants.

Les dones i les persones joves, les més perjudicades

Ens trobem en un context en què els problemes de salut mental han crescut de manera notable en els darrers anys, i les dades més preocupants les trobem en les adolescents d’entre 12 i 19 anys. El 38% de les noies tenien malestar emocional, mentre que la xifra és de 20,7% en nois, i aquesta prevalença arriba al 43,0% en les noies de barris on les desigualtats socials incrementen la vulnerabilitat de la població.

La ideació suïcida, una dada preocupant

Quant a la població adulta, la dada que més destaca és que el 13% de les dones i el 10,8% dels homes han pensat a suïcidar-se alguna vegada en la vida, una de les conseqüències més greus dels problemes de salut mental. A més, el 31,3% de les dones i el 21,6% dels homes presentaven mala salut mental, un increment substancial respecte les de 2016, en particular entre les dones, que reportaven un 19,9% i el més alt que s’ha detectat des que es fa l’enquesta.

El consum de psicofàrmacs, l’entorn laboral i els recursos econòmics, factors que afecten la salut mental

A l’enquesta també es va tractar el consum de psicofàrmacs. L’any 2021, el 23% de les dones declaraven estar consumint psicofàrmacs, una xifra que pràcticament duplica a la dels homes que consumeixen, un 12,8%.

La incidència de trastorns de salut mental relacionats amb el treball en dones també està a prop de duplicar a la dels homes: 40,9 dones i 22,3 homes per cada 100.000 persones assalariades.

Per primera vegada s’ha preguntat a les persones entrevistades si han deixat de visitar especialistes mèdics perquè no disposaven dels diners necessaris i el resultat ha estat que un 15,2% de les dones i un 11,7% dels homes que ho han necessitat, no han rebut atenció en salut mental per motius econòmics.

Més informació

enllaç amb més informació  Enquesta de Salut de Barcelona 2021-2022

enllaç amb més informació  Informe La Salut a Barcelona 2021

enllaç amb més informació  Informe La Salut a Barcelona 2021 Lectura Fàcil