Curs per a dinamitzadors de grups d'ajuda mútua de familiars de persones amb trastorn mental (psicosis)

GAM
10/09/2013

Objectius: Oferir eines específiques per a la conducció i direcció de Grups d'Ajuda Mútua dirigits a familiars de persones amb trastorn mental (psicosis)

Metodologia: Sessions presencials mensuals de tres hores de durada amb metodologia teòrico-pràctica i en horari de tarda.

Nombre de participants: 15 familiars de persones amb trastorn mental (psicosi) de la xarxa associativa federada de SALUT MENTAL CATALUNYA (SMC).

Durada del Curs: 8 mesos (una sessió al mes).

Inici del Curs: 1 de OCTUBRE de 2013 a les 16.30 hores

Lloc: Casa del Mar, Carrer Albareda nº 1 Barcelona (Lloc pendent de confirmació)

Calendarització (subjecte a possibles modificacions):

1ª  sessió: 1 de Octubre 2013
2ª sessió 29 de Octubre 2013
3ª sessió 19 Novembre 2013
4ª sessió 17 de Desembre 2013
5ª sessió 21 de Gener 2014
6ª sessió 18 de Febrer 2014
7ª sessió 18 de Març 2014
8ª sessió 29 de Abril 2014

Requisits:

  • Ser soci de la xarxa associativa de SALUT MENTAL CATALUNYA
    Ser familiar d'una persona amb trastorn mental (psicosis)
    Haver participat en grups de psicoeducació familiar (escola de famílies)

Inscripció: fins el 26 de setembre  aquí.

Preu:  30 Euros per participant.

Continguts:

I: INTRODUCCIÓ. CARACTERÍSTICAS DELS GAM

• Exposició del projecte d'implantació del GAM en el moviment associatiu. El perquè del projecte.

• Situació actual dels GAMs a la xarxa associativa SMC i objectius del projecte.

• Marc teòric dels GAMs.

• Característiques dels GAMs. Conceptualització del terme i característiques dels grups.

• Característiques del perfil dels participants.

• Funció dels GAMs. Activitats propostes dins dels GAMs.

• Eines per al seguiment dels participants dels GAMs. (Fitxa grupal, individual, etc …)

• Efectes terapèutics del GAM. El canvi. Punts forts i punts febles.

II: LA SALUT MENTAL -vs- MALALTIA MENTAL. CARACTERÍSTIQUES DE LA PSICOSI

• Concepte de salut mental -vs- malaltia mental.

• Característiques de la psicosi (esquizofrènia)

• El tractament en la psicosi (medicació, rehabilitació, la família). La importància de les relacions familiars.

• La comunicació en la psicosi. Tipus de relacions. Les relacions dins del grup.

III: TEORIA DE GRUPS ADAPTADA ALS GAM

• El grup i les seves característiques.

• La formació d'un grup. Etapes en el grup.

• Els principis fonamentals del treball grupal.

• Els rols grupals. El lideratge.

IV LA DINAMITZACIÓ DE GAMs

• Funcions del dinamitzador. El dinamitzats -vs- l'expert.

• Eines per a la dinamització grupal.

• Tècniques de dinamització grupal per GAMs.

• Anàlisi de les propostes de les activitats del GAM (possibilitats d'actuació).

• Creació d'un grup de supervisió per a dinamitzadors de GAMs des de la Federació SMC. Calendarització

Imparteix: Jesús Bernal Laynez, Psicóleg, Técnic de la FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA. Terapeuta de Família.Terapeuta  de Grups. Especialista en Rehabilitació en Malaltia Mental.

Aquest projecte compta amb la col·laboració de la Delegació de Salut de l'Ajuntament de Barcelona.

Enllaç relacionat:

Delegació de Salut de l'Ajuntament de Barcelona

logoajuntbcn

zp8497586rq