Professionals sociosanitaris i altres

Àmbit residencial

Represa de la normalitat en l’àmbit residencial (Pla sectorial)

Departament de Salut (juny 2020)

Descarrega

Informació sobre les actuacions preventives en referència al nou coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit de les persones amb trastorns de salut mental i/o addiccions

Departament Salut (actualització 19 març)

Descarrega

Mesures de protecció i d’actuació per als professionals del servei d’atenció a domicili (SAD) per la COVID-19

Departament Treball, Afers Socials i Famílies (actualitzat 19 març)

Descarrega

Mesures i recomanacions tècniques d’actuació en relació als serveis essencials que es prestaran en el marc del servei d’atenció domiciliària (SAD) davant la situació extraordinària generada per la COVID-19

Departament Treball, Afers Socials i Famílies (actualitzat 19 març)

Descarrega

Serveis salut mental i addiccions

Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARSCoV-2 als serveis de salut mental i addiccions

Servei Català de Salut (12 maig)

Descarrega

Guia d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 als serveis de salut mental i addiccions d’àmbit penitenciari.

Servei Català de Salut (20 març)

Descarrega

Atenció persones

Informació sobre les actuacions preventives en referència al nou coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit de les persones amb trastorns de salut mental i/o addiccions

Servei Català de Salut (20 març)

Descarrega

Recomanacions per reduir el risc de contagi de la CoVID-19 en persones amb malaltia mental, ateses en el Sistema Català de Salut.

Servei Català de Salut (13 març)

Descarrega

Altres

Tancament de Clubs Socials i Serveis Prelaborals (RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2).

Generalitat de Catalunya (13 març)

Descarrega

Guia d’actuació per a les forces de seguretat. “Intervención con personas con problemas de salud mental ante la situación de emergencia ocasionada por el COVID-19”

Confederación Salud Mental España

Descarrega