Constituida la Taula de Salut Mental de l’Alt Penedès

16/12/2015

Notícia publicada al mitjà de comunicació “el 3 de vuit” (@el3devuit)

Després de més d’un any de treballs preparatoris, fa unes setmanes es va celebrar l’acte de signatura de constitució formal de la Taula per la Salut Mental de l’Alt Penedès, a la seu del Consell Comarcal.

En la jornada la directora de la Federació de Salut Mental Catalunya, Marta Poll, va explicar que aquesta és la 17a taula que es constitueix a Catalunya i que totes elles treballen plegades per uniicar criteris i per millorar les polítiques de proximitat en Salut Mental. Marta Poll va reconèixer que la Salut Mental és un dels majors reptes de la Salut Pública i que calia millorar la coordinació dels diferents agents perquè “encara hi ha molta gent que no accedeix als serveis o que hi arriba tard”.

De com s’ha arribat ins a qui i què es pretén amb la taula n’hem parlat amb les treballadores socials Fàtima Vela i Núria Rosell i amb la directora de l’entitat “El Turó. Salut Mental. Associació de Familiars i Amics”, Foix Sogas. És aquesta última la que explica com a l’Alt Penedès existeixen una àmplia varietat d’entitats i serveis que treballen, des de diferents vessants, l’atenció a la salut mental. Però va ser a partir del 2008 que el Centre de Salut Mental, el Turó i Entrem-hi van començar a fer intervencions conjuntes, en unes primeres iniciatives a tres bandes. A partir d’aquí es va començar a muntar un programa conjunt d’activitats pel Dia de la Salut Mental.

Sogas diu que pel que fa als serveis ja es coordinaven però que pensaven com tenir un major impacte en la població que no està afectada per trastorns de salut mental i, així, lluitar contra l’estigma i, al mateix temps, sensibilitzar tota la ciutadania.

Així l’any 2012 van continuar amb el treball conjunt amb la incorporació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (amb l’OTL), l’Ajuntament de Vilafranca (Regidoria de Salut), la Fundació Mas Albornà, la Fundació Amàlia Soler, i el grup de treballadors socials de l’Alt Penedès, que s’incorporen i articulen el que serà l’embrió de la Taula per la Salut Mental de l’Alt Penedès, organitzant un programa d’actes al voltant de la I Setmana de la Salut Mental.

Segons Sogas va ser un punt d’inflexió quan el grup de treball social de la comarca i agents no directament vinculats a la salut mental van mostrar inquietud i van voler col·laborar activament en el treball que es duia a terme. Aleshores, durant l’any 2013 i 2014, el grup de treball s’amplia amb la incorporació del CSMIJ St. Joan de Déu, la Fundació Pro-Penedès i la Regidoria de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Vilafranca; i se centren esforços en l’objectiu de sensibilització i lluita contra l’estigma, a través de l’organització de la II i III Setmana de la Salut Mental.

Aquest espai propicia la coordinació de casos comuns i la identiicació de noves perspectives i necessitats de treball per la millora de la salut mental a la comarca, com és la necessitat d’identiicar quines són les mancances del territori i d’afavorir l’aplicació de les polítiques estratègiques marcades pel Pla de Salut, el Pla Director en Salut Mental i Addiccions, el Pla Integral de Salut Mental de Catalunya i el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), potenciant al màxim la participació activa dels afectats en una gestió compartida. És doncs, des del vessant més tècnic dels diferents agents comarcals que hi participen, amb el suport del Turó, amb l’assessorament de la Federació Salut Mental Catalunya, que es promou, l’any 2015, la constitució de la Taula i, inalment, es formalitza amb el suport de les institucions i administracions públiques del territori.

La Taula per la Salut Mental de l’Alt Penedès és un espai que propicia el treball amb tots els agents del territori de forma transversal, fent una detecció immediata dels canvis existents i focalitzant una actuació concreta i eicaç. Per poder dur-ho a terme els mateixos agents decideixen quins són els objectius a treballar i la metodologia emprada.

Núria Rosell diu que al principi no tenien clar quin tipus d’òrgan s’havia de crear però que sí que sabien que volien fer un pas més i no quedar-se en una setmana d’activitats. El que es vol ara, doncs, és aprofundir a la millora de l’atenció, coordinació entre serveis, treballs transversals, etc., perquè encara hi ha moltíssima feina a fer en tots els aspectes, sobretot en el de la sensibilització, però també en altres.

Foix Sogas explica que caldrien més recursos a la comunitat per tal que la persona rebi una atenció adequada i pugui fer vida en el seu entorn. Si n, quan hi ha un succés es conclou errò- niament que són perillosos creant un missatge distorsionat per falta de recursos i d’informació. Núria Rosell creu que una altra cosa que cal urgentment és habitatge. “No tenim pisos per la població que surti del psiquiatre després d’un procés de rehabilitació. Tampoc hi ha residències ni suport d’atenció domiciliària”, assegura al mateix temps que continua amb la “Carta als Reis” que li hem demanat: “si tinguéssim més recursos, partiríem d’una millor atenció. Necessitem més places d’Hospital de dia, més psiquiatres per determinat nombre de pacients, que se’ls pugui atendre de forma especialitzada, des de l’ambulatori normal perquè aleshores la gent viurà amb normalitat el tracte i serà més fàcil canviar les actituds de rebuig”.

A més a més creuen que calen més eines per fer prevenció com un hospital de dia infantojuvenil i facilitar l’accés al tractament. I és que a l’Alt Penedès el problema s’agreuja perquè com que és un territori molt dispers: “molta gent no pot venir a Vilafranca o no pot venir cada dia per problemes de transport i això diiculta el compliment del tractament”.

Fàtima Vela explica que el que faran ara és plantejar objectius, buscar necessitats i deinir un full de ruta pel pròxim any. De fet buscaran objectius i en prioritzaran un o dos com a molt per any. Bela està molt satisfeta de la feina feta ins ara perquè han aconseguit que totes les entitats que un moment o altre treballen per la salut mental s’uneixin, un èxit que atribueix a l’esforç i implicació de tots.