Condis contribueix a l’empoderament de les dones amb problemes de salut mental

26/02/2024
grup de joves dones

La recaptació permetrà seguir treballant per la formació i empoderament de les dones amb patiment emocional

La campanya d’arrodoniment solidari de Condis dels darrers mesos, en col·laboració amb Worldcoo, ha tingut un gran seguiment de la clientela de Condis, amb més de 100.000 gestos d’arrodoniment per donar els cèntims solidaris en el moment de fer la compra. L’import assolit ens permetrà seguir treballant per la formació i l’empoderament de les dones amb patiment emocional.

Ser dona i tenir un problema de salut mental, doble discriminació

Ser dona és un factor de risc per tenir un problema de salut mental, com indica la OMS, que assenyala que el gènere afecta de manera fonamental a la salut mental al determinar una posició de desigualtat social i econòmica.

Les dones amb problemes de salut mental viuen una múltiple discriminació: pel fet de ser dones i per tenir un problema de salut mental. Així, la discriminació pel fet de ser dona influeix en l’aparició dels trastorns de salut mental i també en pot dificultar l’atenció i la recuperació. El gènere, doncs, afecta el diagnòstic i el tractament de la salut de la dona, originant sobremedicació, problemes de salut, empitjorament de la qualitat de vida i una més baixa autoestima.

Cal destacar que un 75% de les dones amb trastorn mental han estat víctimes de violència. I la pandèmia per la COVID19 va empitjorar la salut mental de les dones, agreujant problemes de salut mental previs o apareixent-ne per primera vegada.

El projecte Dona i Salut Mental

Amb el projecte Dona i Salut Mental, a SMC treballem amb les dones amb problemàtica de salut mental per facilitar el suport necessari per a l’empoderament i la recuperació.

El projecte consisteix en crear espais on les dones participants, activistes i voluntàries, són conscients de les fortaleses, enfortint la sororitat entre dones com a xarxa de suport social. Al mateix temps, visibilitzen les necessitats com a col·lectiu discriminat per partida doble amb l’estigma que suposa ser una dona amb problemes de salut mental. En els espais co-creats, a més, es tracta de compartir vivències per lluitar conjuntament contra la vulneració de drets amb la finalitat de promocionar la cura i l’autocura.

Actualment hi ha més de 20 grups de dones en tot el territori català, treballant en xarxa i compartint recursos, que participen en el projecte Dona i Salut Mental. Les participants són dones majors de 18 anys amb patiment emocional.

El finançament aconseguit a través d’aquesta campanya permetrà seguir oferint formacions, la trobada anual i dinamitzant la xarxa de grups de dones d’arreu del territori català.

Moltes gràcies a Condis i a totes les persones que heu col·laborat amb el vostre arrodoniment al benestar i l’empoderament de les dones.

Més informació