El Centre de Recursos en Drets Humans presenta l’Informe de l’Observatori de les Discriminacions 2021

14/07/2022
OND_Informe21

En un acte celebrat al Convent de Sant Agustí, el Centre de Recursos en DDHH de l’Ajuntament de Barcelona ha presentat l’Informe de l’Observatori de les Discriminacions 2021, en el marc de la jornada “Contra la discriminació en l’accés a l’habitatge: propostes des de l’Observatori de les Discriminacions de Barcelona”.

L’Informe de l’Observatori de les Discriminacions

Al llarg de l’informe, en el qual la Federació SMC ha col·laborat, s’exposen diverses qüestions que posem de manifest.

  • Persones expertes en drets humans de l’ONU demanen al Consell d’Europa que aturi la legislació sobre mesures coercitives de salut mental, deixant de legitimar la institucionalització forçada i l’ús de la coacció contra les persones amb problemes de salut mental.
  • El juny de 2021, el Consell de Ministres va aprovar l’avantprojecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI. Destaquem el fet que es despatologitza el col·lectiu trans a través de l’autodeterminació de gènere, de manera que s’elimina el diagnòstic del suposat trastorn mental anomenat disfòria de gènere.
  • En el 2021, l’OND i la Taula SAVD han registrat 37 situacions de discriminació directament vinculades a la salut de la persona. El 27% d’aquestes situacions han estat motivades per discriminació sobre la salut mental de la persona afectada.
  • Pel que fa als agents discriminadors en l’àmbit de la salut, la majoria de casos recauen en les entitats privades i empreses (18) i en les administracions públiques (12), en aquest cas vinculades a discriminacions per motius de salut mental, que el 2021 s’han registrat principalment en l’àmbit sanitari públic (7 casos).

Des de FSMC denunciem la pràctica d’ingressos involuntaris en els quals no se segueix el protocol correctament, no es comunica a la persona afectada el motiu de l’ingrés, ni se li dona informació de com serà el procés o de quins són els seus drets; tampoc se li ofereix el dret a un advocat i procurador d’ofici o bé se li ofereix en unes condicions en què la persona no pot entendre el que se li està oferint, ja sigui perquè li han estat practicant teràpia electroconvulsiva o administrant alta farmacologia. D’altra banda, en aquests mateixos processos es continuen practicant contencions mecàniques. Totes aquestes pràctiques entren en conflicte constant amb la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat.

En l’informe es posen de relleu, també, situacions de discriminació per motius com la salut mental, la salut i feminització de la pobresa; la violència masclista vers les dones grans o la salut en persones adolescents a Barcelona.

enllaç amb més informació Consulta l’informe

Reptes de futur

Es fa patent, doncs, que cal continuar treballant perquè totes les persones amb problemes de salut mental coneguin els seus drets, puguin crear el seu pla de voluntats anticipades, coneguin les noves figures de suport i, sobretot, siguin conscients dels drets que tenen en els internaments involuntaris a fi d’intentar evitar que es continuïn cometent pràctiques abusives.

Des de SMC defensem i protegim els drets de les persones i fem incidència a través de la participació i l’expertesa de la veu dels implicats.

Descobreix aquí quina és la nostra tasca arreu del territori en aquesta matèria així com els reptes que hem assolit.