Un 60% de les persones ateses als centres de salut mental d’adults al 2015 van ser dones

18/07/2016

Avui s’ha fet la presentació dels informes Central de Resultats. Dades del 2015 en els àmbits hospitalari, d’atenció primària, sociosanitari, de salut mental i addiccions i de salut pública i territorial a l’Auditori Axa de Barcelona. L’estudi està elaborat per AQuAS amb el suport de professionals de diversos àmbits, encarregats pel Servei Català de Salut.

L’objectiu és posar la informació sobre el resultats dels centres que proveeixen serveis de salut i del sistema sanitari públic en el  seu conjunt a l’abast de tothom i ser un instrument de millora de la pràctica clínica a partir del benchmarking i de la compartició de les millors pràctiques.

Durant la jornada s’han fet públics els resultats assistencials i els indicadors de qualitat dels diferents agents que conformen el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). Entre d’altres temes, aquest any s’ha destacat com a novetat la presentació dels informes de salut pública i territorial, resultats diferenciats entre homes i dones i la presentació dels resultats d’un estudi qualitatiu per conèixer les necessitats d’informació de salut que té la ciutadania.

En matèria de salut mental i addiccions s’han presentat els següents resultats quantitatius. Durant el 2015, 169.063 persones han estat ateses, d’aquestes un 70,6% eren pacients en seguiment i un 33,8% han estat diagnosticats amb un trastorn mental sever dels quals un 9,4% han hagut d’hospitalitzar. S’han destacat dades en torn a la depressió, un 35% de dones i un 20% d’homes.

El 70.521  d’atesos han estat infants i joves, dels quals un 69,2% estaven en seguiment i un 13,2% preescrits i medicats amb 3 o més psicofàrmacs. S’han destacat dades en torn el TDAH, el 24,5% d’afectats són dones enfront el 75,5% d’homes; el 08% ja es visitava el 2014 i el 14,8% rep fàrmacs.

La presentació dels informes de Salut Pública i Territorial aporten una visió complementària dels altres informes ja que permeten una visualització dels determinants de salut. En un futur es pretén afegir indicadors d’atenció integrada.

Aquest és el 5è any que es publiquen els informes, però és la primera vegada que es pregunta a la ciutadania. Durant l’acte de cloenda, Toni Dedeu, Director de l’AQuAS, ha destacat la importància  de donar veu i apoderar al ciutadà. David Elvira, Director del Servei Català de la Salut ha volgut posar èmfasi a la valentia institucional que posa a la llum totes les dades per seguir millorant i fer avançar el nostre sistema de salut. Finalment, el Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Antoni Comín, ha recordat que la salut és un dret universal i la transparència ha des ser el principi bàsic del sistema sanitari. Ha subratllat també que la informació en Salut Mental és important perquè ens fa veure que cal avançar amb la orientació comunitària i dotar millor aquesta línia assistencial.

central1

A continuació destaquem algunes de les dades més significatives:

Població adulta

 • Els serveis d’atenció ambulatòria a adults compta amb 73 centres de salut mental d’adults (CSMA). El 2,77% de la població de referència assignada va se atesa, el que suposa un total de més 169.000 persones ateses en algun CSMA. D’aquestes més de la meitat (59,7%) van ser dones.
 • 52.721 persones s’han visitat per primer cop en un CSMA; la edat mitjana d’ aquests nous pacients és situa a 45,8 anys.
 • Més d’una tercera part dels pacients atesos (33,8%) en un CSMA han estat diagnosticats amb algun trastorn mental sever.
 • Dels quatre diagnòstics més comuns als CSMA (trastorn depressiu, esquizofrènia, trastorn bipolar i psicosi) és la depressió amb el 29,3 % la que comporta un major volum dels pacients atesos, seguida de la psicosi amb el 23,5%.
 • Al llarg de l’any 2015, els hospitals d’aguts amb serveis de salut mental van generar 22.739 hospitalitzacions, un 86,4% en les seves unitats d’aguts i un 13,6% en les unitats de subaguts i amb un creixement del 15,8% respecte l’any 2014.
 • Les altes en les unitats de subaguts durant el 2015 van augmentar un 3% respecte l’any anterior arribant a les 3.085.

central2

Població infantil i juvenil

 • La cobertura dels 54 centres de salut mental infantils i juvenils per la població menor de 18 anys de que s’ha disposat l’any 2015 assoleix una cobertura de 41.000 menors per cada centre.
 • Els centres van atendre un total de 70.521 menors, amb una prevalença atesa d’un 4,4% (3,4% en dones i 5,4% en homes). Destaca doncs que les dues terceres parts (un 63,1%) de les persones que s’hi van atendre són menors d’edat.
 • Un 2,0% es va visitar per primera vegada (1,6% dones menors/2,2% homes menors), l’edat mitjana d’aquests nous pacients va ser de 10 anys , el que suposa una disminució de 0,9 anys respecte 2014.
 • El trastorn mental sever suposa el 18,8 % del total de visites i el 12,2% de les persones diagnosticades.
 • El 22,6 % de casos atesos són per trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH).
 • El trastorn de l’espectre autista (TEA), es diagnostica a un 9,4% de les persones ateses.
 • I el trastorn de comportament (TC) aplega el 6,0% dels menors atesos.
 • Per trastorn de la conducta alimentària (TCA) han estat atesos 2,3% dels menors

central3

Xarxa d’atenció a les dependències (addiccions)

 • L’any 2015 la Xarxa d’Atenció a les Dependències està formada per 58 Centres d’Atenció i Seguiment i a les drogodependències (CAS) i 6 Unitats Hospitalàries de Desintoxicació i pels equips que treballen en 8 centres penitenciaris.
 • L’activitat a l’atenció a les dependències i addiccions l’any 2015 mostra una estabilitat en relació a altres anys en el nombre de tractaments de deshabituació que s’inicien o es reinicien (13.457 a tot el territori català). Un 97,66% van ser ateses en centres ambulatoris i un 2,34% en centres penitenciaris.
 • Al llarg de 2015, els 33 hospitals (monogràfics psiquiàtrics i els serveis de psiquiatria dels hospitals d’aguts) han realitzat un total de 1.842 altes de població menor de 18 anys, el que suposa un augment del 29% respecte 2014.

central4

central5