Celebrem l’inici de les reformes legals perquè no es pugui incapacitar jurídicament a les persones pel fet de tenir un trastorn mental

09/07/2020

A la Federació Salut Mental Catalunya (SMC) valorem molt positivament la decisió del govern espanyol que s’ha compromès a complir l’article 12 de la Convenció de l’ONU dels Drets de les Persones amb Discapacitat. La decisió anunciada el 7 de juliol pel Ministeri de Justícia arriba amb molts anys de retard, ja que Espanya va signar la Convenció de l’ONU al 2008, però fins que aquest projecte no sigui llei no haurà adaptat la seva legislació per eliminar la figura de la incapacitació jurídica. Durant aquests anys el Comitè sobre els Drets de les Persones amb discapacitat de Nacions Unides ha recordat al Regne d’Espanya les seves obligacions en els seus informes sobre la situació de compliment de la Convenció de 2011 i de 2019.

L`àmbit de la salut mental i la discapacitat a Catalunya reclamava des de feia anys el compliment de l’article 12, que impedeixi incapacitar jurídicament a una persona pel fet de tenir alguna discapacitat o diagnòstic de salut mental. La capacitat jurídica ha estat una de les principals reivindicacions de la Federació SMC als darrers anys, com una garantia dels drets de les persones amb trastorn mental i la seva capacitat i autonomia per prendre decisions importants a la seva vida.

El canvi legislatiu promogut pel Consell de Ministres, que precisa d’un tràmit parlamentari que esperem que sigui ràpid i acabi de millorar el text, substituirà la incapacitat jurídica per suports que ajudaran a la persona amb discapacitat o problemes de salut mental a estar informat a l’hora de decidir sobre qüestions importants en la seva vida.

El text aprovat pel Consell de Ministres proposa eliminar la incapacitació de persones adultes amb discapacitat i els règims de tutela, però manté la figura de la curatela i d’altres figures com la guarda de fet.

Més informació: