Celebrem el primer monogràfic sobre bones pràctiques del teixit associatiu a l’associació Arep per la Salut Mental

30/05/2023

5 entitats van exposar els seus projectes en l’àmbit de l’habitatge i la vida independent

Ahir dilluns 29 de maig, Salut Mental Catalunya (SMC) va celebrar el primer monogràfic “Bones pràctiques i projectes en l’àmbit de l’habitatge i la vida independent”, una trobada que va aplegar més de 40 persones a les instal·lacions de l’associació Arep per la Salut Mental a Barcelona.

Aquesta és la primera edició d’una proposta que va sorgir arran de la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental de 2022, on es van recollir diferents bones practiques des del moviment associatiu i es va decidir crear espais per generar coneixement a partir dels quals podrem traslladar les nostres necessitats i reivindicacions a l’Administració.

Per a aquesta primera edició, es va escollir com a tema central l’accés i el suport a l’habitatge en tant que és un pilar per al procés de recuperació i són necessàries millores en les polítiques públiques per garantir-ho. Els recursos són insuficients i la dimensió comunitària és fonamental.

La trobada, que es va celebrar entre les 16 i les 18:30h de la tarda, es va iniciar amb una breu benvinguda, a càrrec de Mercè Torrentallé, presidenta de SMC, i Marta Poll, directora de SMC, i va comptar amb la presència de Magda Casamitjana, directora del Pla Nacional per la Salut Mental.

Bones pràctiques del teixit associatiu

A continuació, 5 entitats federades de la Federació Salut Mental Catalunya van exposar les seves bones pràctiques en matèria d’habitatge i vida independent.

Salut Mental Barcelonès Nord

L’Associació Salut Mental Barcelonès Nord va presentar el seu projecte “Llars per l’autonomia“, un programa de pisos de lloguer social amb suport a la vida independent on cerquen que les persones puguin sentir-se com a casa seva. Aquest recurs ofereix la possibilitat de gaudir d’un habitatge en el propi entorn comunitari i d’un suport professional que garanteixi l’autocura, l’autonomia i la integració social de la persona amb trastorn mental, fent-les partícips del projecte des de l’inici a través d’un contracte.

Arep per la Salut Mental

Arep per la Salut Mental va explicar tota la seva tasca en matèria d’habitatge, que ofereix la possibilitat de tenir un lloc de vida a persones amb problemàtica de salut mental amb l’objectiu de proporcionar suport i acompanyament en el seu dia a dia tenint en compte el seu itinerari. Van exposar la seva metodologia centrada en la persona, incorporant la història de vida de les persones ateses en el tradicional model d’atenció biològic.

Associació Alba

L’Associació Alba va compartir el seu Servei d’Acompanyament i Suport a la Vida Independent (SASVI), nascut al 2009, que dona suport a les persones que volen viure de manera independent. Actualment, tenen més de 50 pisos. La metodologia del servei posa sempre a la persona atesa al centre.

Salut Mental Ponent

Salut Mental Ponent va exposar també la seva bona pràctica en matèria d’habitatge, amb pisos cedits per l’Agència d’Habitatge de Catalunya, establint una metodologia d’atenció que posa la persona al centre i treballa a partir del vincle generat.

Associació El Far

L’Associació El Far va explicar el seu nou projecte per a la gestió d’un habitatge compartit amb suport, sorgit arran d’una cessió d’habitatge de l’Ajuntament de La Garriga a l’entitat, pel qual han hagut de dur a terme la rehabilitació de la casa, i on entraran 2 persones a viure a partir de juliol.

En acabar les diverses exposicions, es va obrir un espai de debat i reflexió on les diverses persones assistents van poder compartir les seves inquietuds, dubtes i preguntes i es va posar de relleu com el teixit associatiu dona resposta a les necessitats a les que no arriben les administracions.

Finalment, es van compartir diverses reivindicacions en l’àmbit de l’habitatge com la necessitat d’incrementar la borsa d’habitatge i reduir les llistes d’espera; més agilitat en tràmits; més catàleg de possibilitats i serveis; noves fórmules de lloguer social amb suport professional per a les persones joves, amb un suport de baixa intensitat i a mida; més finançament; actualització de les quotes de suport econòmic, congelades des de fa més de 10 anys.

Una visita per les instal·lacions d’Arep

Després d’una breu pausa per a berenar, les assistents van poder recórrer les instal·lacions d’Arep per la Salut Mental, i conèixer els diversos serveis que ofereixen a les persones amb problemàtica de salut mental, així com part del seu Centre Especial de Treball i la llar residència que gestionen.

Més informació

enllaç amb més informació Presentacions de les bones pràctiques

enllaç amb més informació Coneix totes les bones pràctiques

enllaç amb més informació Totes les entitats federades a SMC