Celebrem l’aprovació dels nous pressupostos i l’increment per l’atenció sanitària a la salut mental però reclamem més inversió i pressupost en polítiques socials

03/02/2023

És essencial una aposta que permeti incrementar la xarxa de serveis de suport social i comunitaris  en salut mental i ho faci de forma coordinada amb la xarxa de salut

Des de SMC, entitat que agrupa a més de 70 associacions que acompanyen persones amb problemes de salut mental i les seves famílies i entorn cuidador, celebrem l’acord de pressupostos. En un moment actual de crisi social i econòmica, la ciutadania necessita, més que mai, una xarxa associativa i social que sigui capaç de donar resposta a les necessitats del dia a dia. Per aquesta raó, valorem positivament l’aposta ferma del país per la salut mental i la capacitat per arribar a consensos des de diferents grups parlamentaris. Aquests pressupostos són el reflex, un cop més, que la salut mental és un repte prioritari.

Valorem positivament l’increment de pressupost per a la salut mental en l’atenció sanitària

Celebrem l’aposta decidida i continuada en millorar l’atenció a les persones amb un problema de salut mental. L’increment de 30 milions d’euros han de contribuir millorar la resposta assistencial actual, que en molts casos no és l’adequada, així com contribuir a promoure una atenció en clau comunitària i sota una perspectiva de drets. Accions com la reconversió de la llarga estada psiquiàtrica o el desplegament de serveis comunitaris de recuperació del projecte de vida, en són un exemple.

Per una altra banda, creiem indispensable l’equitat territorial en la provisió dels serveis; trobem rellevant la voluntat del govern en desplegar programes com equips d’atenció domiciliària intensiva; finalitzar el desplegament de l’atenció a la crisi dels trastorns mental en infants, adolescents i joves; l’aposta decidida en consolidar el Pla de Prevenció de Suïcidi; la cerca de respostes i estratègies per pal·liar la manca de professionals actualment existent en recursos bàsics d’atenció primària en salut mental; la definició i estructuració del suport a les famílies, on actualment hi ha moltes mancances; i el desplegament d’equips de tractament assertiu comunitari que puguin donar una resposta més adients a les situacions d’elevada complexitat.

Per últim, valorem de bon grat l’increment destinat a subvencions destinades a entitats i organitzacions socials, per donar compliment a una atenció integral, integrada i comunitària.

Manca de suport social per a la salut mental comunitària i el model de recuperació

Per tal que la persona pugui desenvolupar un projecte de vida autònom i en comunitat, és indispensable comptar amb polítiques socials que garanteixin els suports adients. Aquest suport el duu a terme la xarxa associativa, la qual coneix plenament les oportunitats del territori i l’encaix amb les necessitats de la persona amb un problema de salut mental. Dit això, celebrem, tot i que encara és molt insuficient, l’increment del 4% en les tarifes orientat a les millores de les treballadores, i la voluntat per augmentar en un 7% la Convocatòria Ordinària de Subvencions per a projectes i Activitats a Entitats (COSPE) i facilitar els processos.

Un fet de gran rellevància, tal i com ja ha exposat la Taula del Tercer Sector, és l’actualització de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

Incrementar en un 8% l’IRSC suposa ampliar la cobertura de prestacions socials, arribant a més persones en situació de vulnerabilitat. Esperem que la inversió en 56 milions d’euros, fet que ha de suposar un augment de places residencials i centres de dies, sigui equitativa i tingui en consideració les persones amb un problema de salut mental que la requereixen.

No obstant l’anterior, des de SMC estem decebudes ja que no hi ha un increment de pressupost que ens permeti definir una estratègia de suport i acompanyament social en salut mental, molt necessària per a la recuperació, acompanyament i inclusió social de les persones i les seves famílies. El dèficit de recursos de suport social en salut mental el tenim identificat des de fa molt de temps i ens cal una aposta decidida acompanyada de pressupost.

La cartera de serveis socials actuals en salut mental és del tot insuficient: hi ha recursos com el club social que cal replantejar, revisar i millorar; projectes avaluats i amb un gran impacte que estan pendents d’incorporació a la cartera i és necessària una major dotació per als serveis de suport i acompanyament a les famílies, entre d’altres aspectes.

Cal un major impuls per desplegar el model d’educació inclusiva

És imprescindible orientar el pressupost d’educació per a garantir el desplegament del decret d’escola inclusiva, que permeti posar els suports adients als infants i adolescents amb problemàtiques de salut mental a fi de garantir la seva plena inclusió i desenvolupament personal en el context educatiu. Tenim un gran repte alhora en el desplegament d’alternatives adients que proporcionin oportunitats en l’àmbit de la post obligatòria.

És necessari articular polítiques púbiques des d’uns principis d’universalitat que permetin gaudir de la plena ciutadania

Com sempre defensem des de SMC, la salut mental és quelcom més ampli que una atenció sanitària i drets socials. Defensem una atenció a les persones amb patiment psíquic i les seves famílies en clau de drets: l’oportunitat a triar i viure un comunitat. Per això, posem sobre la taula articular polítiques públiques des d’uns principis d’universalitat: disposar d’uns ingressos  que permetin l’accés a un habitatge digne, una educació inclusiva i no discriminadora i l’oportunitat a desenvolupar un projecte de vida significatiu i un treball digne. Altrament, desitgem que aquests pressupostos promoguin polítiques públiques i socials que ens permetin a totes, i en especial als col·lectius vulnerables, entre ells les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, a gaudir de la plena ciutadania.