23/06/2022
L'Associació Espanyola de Neuropsiquiatria participa en l'estudi "Empoderament de les persones usuàries dels serveis de salut mental i familiars"
L'Associació Espanyola de Neuropsiquiatria participa en l'estudi "Empoderament de les persones usuàries dels serveis de salut mental i familiars"
22/06/2022
QualityRights e-training, una formació electrònica per a eliminar l'estigma i promoure la inclusió en salut mental
QualityRights e-trainning i l'estudi "Empoderament de les persones usuàries dels serveis de salut mental i familiars", dues iniciatives en matèria de drets i salut mental
07/02/2022
Comunicat: Tenim dret a una atenció digna en salut mental
Comunicat conjunt de la Coordinadora d'entitats de sal,ut mental i addiccions de les Terres de Lleida, i de Salut Mental Catalunya. En relació al col·lapse d’urgències de salut mental de l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida.
10/12/2021
Salut Mental Catalunya defensa els drets del col·lectiu i lamenta la doble vulneració i discriminació per raó de salut mental
La campanya, que engloba les 75 associacions de la Federació Salut Mental Catalunya (SMC) vol visibilitzar les vulneracions i discriminacions, i augmentar el coneixement dels #DretsenSalutMental.
29/06/2021
La pandèmia incrementa la discriminació de les persones amb problemes de salut mental
L'Ajuntament de Barcelona presenta l'informe de l'Observatori de les Discriminacions a Barcelona 2020. La meitat de les discriminacions registrades al 2020 a Barcelona es van donar en l'àmbit de la salut mental.
20/05/2021
Eliminada la incapacitat jurídica de les persones amb discapacitat
El Congrés dels Diputats ha ratificat la reforma de la llei per complir amb la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat.