16/03/2020
Resum de les informacions sobre el control i la prevenció del coronavirus
Amb l'objectiu de gestionar, ordenar i tenir en compte tota la informació que rebem i hem de compartir.
15/03/2020
Protocol de coordinació i mesures d'actuació pels serveis de Llar amb suport i Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar
Comunicat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en relació al coronavirus (15-3-2020).
14/03/2020
Tancament de Clubs Socials i prelaborals com a mesura de prevenció pel SARS-CoV-2
Tancament Clubs socials i prelaborals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
12/03/2020
Afectació del coronavirus a la nostra activitat
Informació sobre la suspensió d'activitats i la reducció del nostre personal a la seu central.