12/09/2022
SMC participa en la creació i implementació de la Targeta Cuidadora de l'Ajuntament de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona ha creat la nova Targeta Cuidadora, una mesura que té com a objectiu principal acompanyar les persones que cuiden a la ciutat, tot oferint-los nous recursos i serveis per facilitar i reconèixer la seva tasca.
04/10/2019
La Federació SMC s'adhereix a la Psicoxarxa Solidària que ofereix atenció psicològica a persones amb pocs recursos
Les demandes fruit del conveni amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya les gestionaran els Espais Situa't.
08/02/2019
Més persones, més projectes, més salut mental
Salut Mental Catalunya arriba cada dia a més persones i famílies. Descubreix-lo a la nostra infografia de balanç del 2018.
20/11/2018
El Govern aprova el Programa d’abordatge integral sobre els casos de salut mental d’elevada complexitat
Creació d'un programa d’abordatge integral per als casos en què la persona pateix trastorns mentals greus amb necessitats complexes d’atenció sanitària i social.
07/11/2018
Infografies sobre l'estat de la salut mental a Catalunya
Consulta les dades sobre l'estat de la salut mental a Catalunya en la població adulta, infantojuvenil i en l'àmbit laboral.
17/09/2018
El 2017 va ser l'any amb més visites als centres de salut mental de Catalunya: 235.189 persones en total
La majoria de persones que es visiten als centres d'aduts són dones, mentre que als centres infantojuvenils són nois.