Augmenten les desigualtats laborals per a les persones amb discapacitat

05/01/2020

Las persones amb un certificat de discapacitat segueixen patint situacions de discriminació i desigualtat en l’accés al mercat laboral. Ho reflecteix nítidament el darrer informe de l’INE, ‘El empleo de las personas con discapacidad‘, segons el qual l’any 2018 només una de cada quatre persones del total de població activa amb discapacitat tenia feina.

Estem davant d’una situació que ha esdevingut estructural i, per tant, d’una assignatura pendent per a les polítiques públiques del país. L’any 2018 hi havia a Espanya 1.899.800 persones amb discapacitat en edat de treballar, una xifra que suposa el 6,3% del total de la població espanyola entre 16 i 64 anys. Tanmateix, només el 34,5% d’aquestes persones es comptaven entre la població activa. És a dir, la seva participació en el mercat de treball va ser molt reduïda. Més encara si es té en compte que va ser de 43,1 punt inferior a la de la població sense discapacitat.

L’atur del col•lectiu és una de freda i una de calenta. Fent una retrospectiva es detecta una caiguda de 8,4 punts en la taxa de desocupació d’aquestes persones en els darrers quatre anys. De l’altra, però, no pot obviar-se que l’any 2018, la taxa d’atur s situava es 25,8% (165.100 persones) i que era 10,1 punts superior al de la població amb discapacitat.

La dada més colpidora, de nou, és la que ens remet a les xifres d’ocupació. I és que l’any 2018 només una de cada quatre persones (25,8%) amb certificat administratiu de persona amb discapacitat va treballar. Una xifra que en el cas de la població sense discapacitat arriba al 65,9%.

La tipologia de la discapacitat, una doble desigualtat

Entre el grup de població amb certificat de discapacitat hi ha d’altres elements que suposen una doble discriminació en l’accés al mercat de treball, com ara el grau de discapacitat o la tipologia. En aquest àmbit destaca la baixa taxa d’ocupació de persones amb discapacitat per raó de salut mental, novament a la cua. L’any 2018, només el 17,6% de persones en aquesta situació va treballar, un 0,4% menys que el 2017.