Aquesta primavera reflexionem en clau de drets en salut mental a través d’una formació introductòria en Igualtat de Tracte i No-discriminació

18/06/2024

Aquesta formació ha estat una oportunitat única per aprofundir i reflexionar en el coneixement dels drets en salut mental des d’una perspectiva interseccional, reforçant el nostre compromís amb la igualtat i la no-discriminació

En el marc del projecte de Defensa i Protecció de Drets s’han desenvolupat tres espais oberts a tota la comunitat de Salut Mental de Catalunya i a la Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1ª Persona – VEUS.

El primer d’aquests espais va ser dirigit per les companyes de l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació (OITND), que van oferir una formació introductòria sobre Igualtat de Tracte i No-discriminació. L’objectiu era donar a conèixer la Llei Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació, i explicar el funcionament de l’OITND, que és el servei encarregat de gestionar les denúncies per discriminació.

A continuació, Judith Franco, advocada del Col·lectiu Ronda, especialitzada en Dret de Família, Dret Penal i Dret Civil, va desenvolupar dos espais formatius. El primer, “Vetllar pels drets“, estava enfocat a les persones amb patiment emocional i es va centrar en el marc conceptual i legislatiu, així com en la identificació i diferenciació entre vulneració i discriminació. El segon espai, “Què diu la nova Llei de suports a les persones amb discapacitat?“, obert a totes les entitats de SMC, va explicar de manera accessible la Llei 8/21 de 2 de juny de reforma civil i processal en l’exercici de la capacitat de les persones amb discapacitat. En aquest espai es va detallar en què consisteixen els suports, com establir-los, què és la figura de l’assistent, les responsabilitats implicades i com anticipar-nos per deixar constància de la voluntat.

La participació activa de més de 100 persones i una quarantena d’entitats va demostrar l’interès i la necessitat de continuar treballant plegats per assegurar els drets de totes les persones, especialment d’aquelles amb patiment emocional. Amb aquestes formacions, hem fet un pas més cap a una comunitat més justa i inclusiva.

Més informació