El Tercer Sector Social incrementa el volum de contractació malgrat no percebre recuperació econòmica

14/07/2017

(La Confederació, 11 juliol 2017)

El Tercer Sector Social incrementa un 2,2% el volum d’ocupació que genera i és una font d’equitat en termes de forquilla salarial: dona feina a 92.000 persones (90.000 el 2015) i la remuneració de les persones més ben pagades és només tres vegades superior a la dels sous més baixos (ràtio d’equitat salarial 1:3; front una ràtio d’1:116 en el cas de les empreses de l’IBEX 35).

La mitjana salarial és de 20.610 euros bruts anuals (pràcticament el mateix que l’any anterior) i el 75% dels contractes són de tècnics d’atenció directa, que en un 91,4% dels casos cobren entre 13.000 i 24.000 euros l’any. Els càrrecs de direcció i gerència representen un 5% dels contractes i cobren majoritàriament entre 25.000 i 48.000 euros.

Aquestes són algunes de les dades que recull l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2017, una recerca impulsada per la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya (La Confederació) amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i presentada avui al Palau Macaya de Barcelona.

A banda de la idiosincràsia del sector –equitat, horitzontalitat, vocació de servei públic—, la tendència a l’homogeneïtat en termes de condicions laborals i salarials té a veure també amb la forta regulació existent. Al tercer sector s’apliquen un total de 41 convenis laborals i el 73% de les entitats aplica un únic conveni, el del seu àmbit concret. Això fa que no hi hagi grans distàncies entre les diferents categories professionals.

Un 76% de les entitats socials afirmen no haver percebut indicis de recuperació econòmica. L’any 2015 aquesta percepció era del 89%. Malgrat això, només el 17% manifesten haver hagut de fer reestructuracions en els equips de treball. Entre aquelles que han percebut una millora, el 74% l’han repercutit en un increment de les plantilles, molt ajustades en el període de crisi.

Enllaços relacionats:

Notícia sencera de La Confederació

 

Resum executiu de les principals dades de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2017

Informe de resultats complert | Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2017