Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots
17 set

XPatient Barcelona Congress

xpatient2019

L’XPatient Barcelona Congress és una de les accions principals impulsada per l’XPA Barcelona (Experiència del Pacient) -una comunitat de pràctica que aglutina institucions de l’àmbit hospitalari, tecnològic, de la recerca i l’administració- per tal de transformar el model assistencial i que aquest situï el pacient com a l’element clau i prioritari.

En el congrés es donaran a conèixer les conclusions extretes dels tallers i activitats pròpies de l’XPA Barcelona i es convidarà a la comunitat mèdica a participar dels resultats extrets, per tal de fer aflorar les iniciatives i bones pràctiques i ajudar a implementar-les en el sistema de salut.

El comitè organitzador de l’XPatient Barcelona apunta que l’experiència del pacient conforma el tercer pilar de la qualitat en l’assistència mèdica, conjuntament amb la seguretat i l’efectivitat del tractament.

Objectius principals

  • Donar a conèixer la tasca i les conclusions dels tallers realitzats per la Comunidad de Pràctica
  • Detectar les bones pràctiques i promoure la seva implantació en el sistema de salut català
  • Fer aflorar la recerca que s’està duent a terme en el camp de la millora de la qualitat assistencial
  • Esdevenir el punt de trobada anual dels professionals que treballen en la millora de la qualitat assistencial i les empreses de serveis amb solucions per aquest sector

Eixos del programa

L’apoderament del pacient i del cuidador: com avaluar i millorar les seves experiències d’usuari

L’experiència del pacient es considera un dels tres pilars de la qualitat, juntament amb la seguretat i l’efectivitat.

El punt de partida imprescindible per avaluar l’experiència del pacient és no fer suposicions. Primer cal comprendre de quina manera el pacient percep i viu el procés assistencial. Aquesta perspectiva del pacient es pot obtenir de maneres molt diverses, preguntant directament, facilitant espais i instruments per expressar els punts de vista del pacient o analitzant d’una manera diferent la informació disponible (com per exemple, les reclamacions, els suggeriments o les felicitacions).En aquest apartat es debatran qüestions com ara, com s’analitzen les seves impressions? de quina manera es pot recollir sistemàticament en enquestes el seu feedback? Quins processos s’empren per analitzar els comentaris i poder actuar en conseqüència?

La cocreació amb pacients: procediments participatius on l’usuari és l’actor principal

Sembla clar que la millora dels serveis no és plenament eficaç si no es fa amb la participació de les persones que els han de rebre.Plantejar projectes de cocreació amb la participació dels pacients requereix habilitats en la gestió de grups de treball (amb una aproximació propera al design thinking) i, a més, un canvi d’actitud fonamental: minimitzar l’asimetria entre pacients/cuidadors i professionals que participen en el procés de cocreació (reciprocitat).En aquest apartat es debatran qüestions com ara com s’ha tingut en compte l’opinió activa del pacient? s’han avaluat les seves funcionalitats amb pacients com a integrants d’un mateix equip? s’ha tingut en compte la funcionalitat, seguretat o usabilitat del prototip proposat juntament amb el pacient?

La tecnologia al servei del pacient: eines interactives per donar suport a l’autocura

La tecnologia juga un paper clau quan es parla de l’experiència del pacient. La tecnologia pot ajudar decisivament a recollir el feed-back del pacient (senyals, apps, preguntes…). Però a través de la tecnologia també es pot millorar l’experiència del pacient: informació, intervencions terapèutiques (realitat virtual), alarmes…
La tecnologia també juga un paper en l’apoderament del pacient, dotant-lo de la informació i dels recursos que l’ajudaran a prendre les decisions més apropiades per a la seva salut. La tecnologia, a través de diverses estratègies que van de la informació a la gamificació, pot ajudar decisivament a l’adopció d’estils de vida saludables.

Data
17 setembre 2019
Lloc
Hospital Clínic i CaixaFòrum (Barcelona)
Adreça
Villarroel, 170