S’obre la convocatòria per la XVI Edició del Concurs artístic “INSPIRACIONES”

17/04/2023

S’obre la convocatòria per la XVI Edició del Concurs “INSPIRACIONES“, dirigit a aquelles persones que pateixen algun tipus de trastorn mental. La idea sorgeix arran del treball artístic que se desenvolupa al Club Social “Tu Tries” a través de les activitats de pintura y revista.

La intenció és recompensar el gran treball i el creixent interès dels socis durant aquests anys, edició rere edició.

Bases del concurs

Com participar?

Envia les teves obres per email (cstutries@salutmental.org) o passa’t pel Club Social Tu Tries per entregar la teva obra personalment.

Últim dia de presentació: Dilluns 29 de setembre del 2023.

Pintura / Dibuix / Format lliure

 • Les obres hauran de ser inèdites.
 • Es poden presentar un màxim de 3 obres por autor.
 • Les obres s’hauran de presentar amb un títol i en el revers ha de constar el nom del autor.
 • El tamany màxim per les obres de pintura serà de 45 x 35 cm. I per les de dibuix serà d’un foli DIN3 aproximadament.
 • Les obres de dibuix hauran d’estar
 • S’entén com a format lliure aquelles obres que continguin collage, manualitats i/o altres característiques no incloses a pintura i dibuix.

NOTA: S’acceptaran un màxim de 35 obres entre pintura, dibuix i format lliure.

Poesia / Prosa

 • Les obres hauran de ser inèdites i es presentaran escrites amb ordinador a tamany 12 amb format New Times Roman.
 • Les obres hauran de ser presentades amb un títol i ha de constar en el revers el nom de l’autor.
 • El tema a escollir és lliure. La poesia com la prosa no poden superar els 2 folis en DIN4.
 • El idioma podrà ser català o castellà.

IMPORTANT han de constar les dades personals de la persona participant al revers de cada una de les obres.

Concurs de fotografia

 • Les fotografies hauran de ser inèdites i hauran d’anar acompanyades d’una carta amb les dades de contacte de l’autor/a: nom, cognoms i telèfon.
 • Es poden presentar un màxim de 3 fotografies por autor/a i es presentaran en format paper fotogràfic i el tamany haurà de ser de 10×15 (tamany postal).
 • Les fotografies es podran realitzar a través de telèfon mòbil i/o càmera de fotos.
 • La temàtica serà lliure (no poden sortir persones que es poguessin reconèixer fàcilment).

NOTA: Les obres de poesia, prosa i fotografia (en format JPG) hauran d’anar de acompanyades d’un suport informàtic (memòria USB). Acceptarem un màxim de 20 fotografies entre tots els participants.

Premis

Les obres premiades es coneixeran el proper dimarts 10 d’octubre a través de les  xarxes socials del Club Social Tu Tries (Facebook i Instagram). També es donarà a conèixer a través de les nostres xarxes l’obra seleccionada i premiada amb el premi a la participació.

Es posaran en contacte amb els  premiats/es per fer entrega dels premis corresponents.

 

Més informació

enllaç amb més informació Tríptic concurs inspiraciones

enllaç amb més informació Vídeo concurs inspiraciones