Parlem de l’Activa’t a la Jornada d’Aprenentatge Mutu del Programa Reimaginem

02/02/2023

La Jornada d’Aprenentatge Mutu tindrà lloc el proper 9 de febrer de 10:00 a 12:00h a InnoBA Ca N’andalet (Passatge Andalet, 11, Barcelona) i té l’objectiu d’oferir un espai de conversa, de coneixença i d’intercanvi d’experiències d’entitats, organitzacions o empreses que han abordat en els últims anys processos de canvi, innovació i implementació tant de nous productes i serveis, estratègies de comercialització o processos de reflexió i reestructuració interna.

En aquesta jornada, Salut Mental Catalunya participarem per aportar la nostra experiència de valor en el procés reflexiu de la implementació de l’Activat per la Salut Mental, des de la visió de disseny del servei, el procés de co-creació amb els diferents agents implicats i l’escalabilitat que ha suposat aquest servei a nivell territorial.

La segona edició del programa que gestionem des de Tandem Social, comptem amb la participació de 14 organitzacions que han identificat reptes relacionats amb el disseny de nous productes i/o serveis, la comercialització i la organització interna.

El Programa Reimaginem de Barcelona Activa té com a principal objectiu  acompanyar a les organitzacions a afrontar  contextos d’oportunitat i canvi des de la innovació, l’estratègia i el prototipatge, ajudant-les a transformar i fomentar la resiliència d’empreses i entitats amb pràctiques i valors de l’Economia Social i Solidària.