Formació Prospect a Vic

25/03/2024
  • Mòdul en Primera persona: 21, 22, 28 i 29 maig (10 a 13h)
  • Mòdul 1 Famílies: 21, 22, 28 i 29 maig (16 a 20h)
  • Mòdul Professionals: 22 i 29 maig (9:30 a 13:30h)
  • Mòdul Comú: 30 maig (16 a 20h)

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Tota la informació i inscripcions les podeu realitzar a través de:

Volem agrair la participació dels professionals i voluntaris que fan possible el programa d’empoderament en salut mental.

Formació en empoderament Prospect

Prospect ofereix espais de comunicació i confiança entre les persones implicades. Es desenvolupa en format grupal distingint persones amb experiència pròpia, familiars i amics i professionals de la salut mental:

Mòdul 1 per a persones amb experiència pròpia

  • Enfortiment de les bases per a la recuperació i integració social.

salut mental i comunitat · les teves possibilitats · experiència personal · integració i recuperació · alternatives d’allotjament i suport · ocupació · autonomia · cuidadors i recuperació ·
nova mirada al trastorn

Mòdul 2 per a familiars i amics

  • Afavorir la recuperació de la confiança en un mateix i reconèixer i aprofitar recursos interns i externs per millorar la seva qualitat de vida.

expectatives · aprenentatge · reconeixent pressions · identificar i conèixer l’estrès · pèrdua i dol · habilitats internes i cap a l’exterior · xarxes de suport · noves metes · mirar cap endavant

Mòdul 3 per professionals de salut i atenció social

  • Promoure la reflexió sobre la relació entre salut mental i ciutadania, i establir propostes per a la millora de l’atenció.

ciutadania · incapacitat  vs promoció · els professionals com a capacitadors · contradiccions i dilemes · pla d’acció

Mòdul 4 comú

  • Millorar la comunicació entre els tres col·lectius implicats.

coneixent-nos · com ens comuniquem · barreres comunicatives