FORMACIÓ PROSPECT A CATALUNYA ONLINE

19/09/2022
  • Mòdul 1 Famílies: 21, 22, 23, 24 de novembre de 16:00 a 20:00h
  • Mòdul 2 Professionals: 21, 23, 28 de novembre de 9:00 a 11:40h
  • Mòdul 3 Comú: 30 de novembre de 16:00 a 20:00h

Més informació i inscripcions

Tota la informació i inscripcions les podeu realitzar a través de:

Volem agrair la participació de les persones professionals i voluntàries que fan possible el programa d’empoderament en salut mental.

FORMACIÓ EN EMPODERAMENT PROSPECT

Prospect ofereix espais de comunicació i confiança entre les persones implicades. Es desenvolupa en format grupal distingint persones amb experiència pròpia, familiars i amics i professionals de la salut mental:

Mòdul 1 per a familiars i amics

  • Afavorir la recuperació de la confiança en un mateix i reconèixer i aprofitar recursos interns i externs per millorar la seva qualitat de vida.

expectatives · aprenentatge · reconeixent pressions · identificar i conèixer l’estrès · pèrdua i dol · habilitats internes i cap a l’exterior · xarxes de suport · noves metes · mirar cap endavant

Mòdul 2 per professionals de salut i atenció social

  • Promoure la reflexió sobre la relació entre salut mental i ciutadania, i establir propostes per a la millora de l’atenció.

ciutadania · incapacitat  vs promoció · els professionals com a capacitadors · contradiccions i dilemes · pla d’acció

Mòdul 3 comú

  • Millorar la comunicació entre els dos col·lectius implicats.

coneixent-nos · com ens comuniquem · barreres comunicatives