“Diàleg obert: introducció al model i debat sobre la seva implementació”

27/06/2022

Un webinar gratuït sobre el Diàleg Obert que tindrà lloc el proper dijous 30 de juny de 18:30 a 20:30 h

L’esdeveniment està organitzat pel grup de treball d’ISPS-Espanya dedicat a l’estudi i la implementació de Diàleg Obert per a la psicosi.

El seminari obert serà en castellà i s’iniciarà amb una presentació d’una hora sobre l’enfocament del Diàleg Obert a càrrec d’Enric Garcia Torrents, investigador doctoral (estudiant MD-PhD) del Centre d’Investigació en Antropologia Mèdica, Universitat Rovira i Virgili. Seguirà una ronda de presentacions i breus apunts de les persones assistents a la reunió amb experiència en la implementació del Diàleg Obert a Espanya, així com de preguntes i debat entre totes les persones assistents.

Per poder-hi accedir, cal registrar-se previament aquí.

La pràctica del Diàleg Obert

La pràctica del Diàleg Obert es remunta al 1987 a Lapònia Occidental, regió de Finlàndia, si bé actualment s’ha estès a diversos països de la Unió Europea inclosos Àustria, Itàlia, Alemanya, Polònia, Noruega i Dinamarca, així com al Regne Unit, Estats Units, Japó i Austràlia. Tot i que històricament el diàleg obert s‘ha utilitzat principalment per al tractament de la psicosi, l’enfocament també s’ha aplicat amb èxit per al tractament de la depressió i altres problemes de salut mental. Cal subratllar que aquest model d’atenció ha estat reconegut com a bona pràctica en salut mental per part del Comitè de Bioètica del Consell d’Europa, promovent-ho com una de les millors maneres de reduir, prevenir i fins i tot eliminar per complet la coerció.

El programa del webinar

En aquest esdeveniment es presentaran els elements clau de la pràctica de Diàleg Obert l’objectiu últim del qual és reduir la prevalença, la incidència i la cronicitat de l’esquizofrènia i altres trastorns mentals, augmentant la remissió funcional, impedint la necessitat de prestacions per incapacitat i reduint la prescripció de medicació neurolèptica. Estructuralment, aquest objectiu s’assoleix mitjançant una transició de formes d’atenció institucional a formes d’atenció ambulatòria i comunitària que promouen pràctiques terapèutiques d’acord amb els drets humans, permeten la confiança mútua, la comunicació honesta i la presa de decisions compartides entre les diferents parts implicades.

La presentació serà seguida d’una anàlisi i debat sobre les possibilitats d’implementació del model a Espanya, avaluant experiències passades i en marxa, considerant fortaleses i debilitats, així com oportunitats i amenaces que es presenten a aquesta i altres iniciatives encarades a eliminar la coerció, millorar els resultats i protegir els drets humans de les persones usuàries de serveis.