CONCURS DE CARTELLS DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL

05/09/2022

Amb la finalitat de sensibilitzar als conciutadans i lluitar en contra de l’estigma que els trastorns de salut mental comporten, l’associació DARUMA de familiars per la salut mental del Vallès Oriental participa en l’organització de diferents activitats durant el Dia Mundial de la Salut Mental.

Una de les activitats és la convocatòria del concurs per triar el cartell que fa de presentació dels actes que la Taula de Salut Mental de Granollers organitzarà pel dia de la salut mental de l’any 2023.

Bases del concurs

 • És un concurs obert a tothom. S’han de presentar cartells inèdits, no premiats a cap altre concurs, en format DIN-A3.
 • Juntament amb el cartell cal presentar un sobre tancat que porti escrit a l’ex terior el pseudònim i el títol del cartellj a dins del sobre hi haurà les mateixes dades i el nom, cognoms, adreça completa i telèfon de l’autor/a.
 • Al cartell ha d’aparèixer el lema “ 10 d’octubre Dia Mundial de la Salut Mental”.
 • La data d’entrega és fins el dia 1 d’octubre, els podeu fer arribar a Daruma a l’avinguda del Parc, 9, 3a planta, 08402
 • Entre el 10 i el 18 d’octubre els cartells estaran exposats a la Biblioteca Can Pedrals de Granollers, el Carrer Espf i Grau núm.
 • El veredicte es farà públic dins del marc dels actes organitzats pel Dia de la
 • Salut Mental.
 • El premi del guanyador serà de 150 €
 • El treball premiat quedarà en propietat de l’organització que es reservarà el
 • dret de publicar-lo.
 • El jurat seleccionarà el millor La decisió del jurat serà inapeI•IabIe. El jurat pot declarar el concurs desert en cas de que cap obra presenti la qualitat desitjada.
 • El jurat està format per la Regidora de Salut i Benestar Social de l’Ajuntament de Granollers, un representant del CSM Adults de Granollers, un representant de l’Associació DARUMA, i un tècnic de la Biblioteca Can
 • Els altres participants podran recollir els seus treballs al local de l’associació en el termini d’un
 • La participació al concurs pressuposa l’acceptació de les
 • Qualsevol qüestió no prevista serà resolta pel jurat i/o l’organització.