“CAPACITA’T pel benestar emocional d’infants, adolescents i joves” – Setembre i octubre

05/06/2024

Accions de capacitació per a professionals

Salut Mental Catalunya organitza, durant els mesos de setembre i octubre, dues accions de capacitació en el marc del projecteCAPACITA’T pel benestar emocional d’infants, adolescents i joves” per professionals en actiu que acompanyen infants,adolescents i joves, no especialitzades en salut mental ni amb experiència i/o coneixements molt avançats sobre el tema.

Durant els mesos de maig i juny ja hem realitzat la primera edició d’aquestes accions, que compten amb grups reduïts de 15 participants i sessions participatives.

22 hores de capacitació (16h format online i 6h treball individual)

Hi haurà 2 grups:

 • Grup 3: Dilluns 27 de setembre i 4, 18 i 25 d’octubre de 9 a 13h
 • Grup 4: Dilluns 30 de setembre i 7, 21 i 28 d’octubre de 9 a 13h

Què oferim?

 • Coneixements en salut mental comunitària i en l’àmbit infanto-juvenil.
 • Recursos per a l’acompanyament a infants, adolescents i joves amb patiment emocional.
 • Espais de reflexió i dinàmiques.
 • Estratègies per a la cura i l’autocura.

Continguts

Continguts del bloc 1

 • M 1.1 Salut mental: context i conceptes bàsics
 • M 1.2 Estigma, sensibilització i suport
 • M 1.3 Acompanyament a infants, adolescents i joves amb patiment emocional
 • M 1.4 Cura i autocura

Treball individual

 • Lectura dels materials
 • Qüestionari de continguts

Continguts del bloc 2

 • M 2.1 Relació amb la xarxa de salut mental
 • M 2.2. Vivències d’infants, adolescents i joves. Principals malestars: sentits i orientacions.
 • M 2.3. Vivències de familiars. Principals malestars: efectes.
 • M 2.4 Fortaleses i necessitats
 • M 2.5 Competències socioemocionals
 • M 2.6 Bones pràctiques, dilemes en l’acompanyament i treball col·laboratiu

Més informació i inscripcions