Acompanyament a persones amb malestar emocional i/o problemes de salut mental i familiars amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona 2022

16/12/2022

Durant el 2022, Salut Mental Catalunya ha rebut el suport de l’Ajuntament de Barcelona en diversos projectes relacionats amb la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental dins el conveni amb d’acompanyament a persones amb malestar emocional i/o problemes de salut mental i familiars a l’any 2022.

Enguany, l’Ajuntament de Barcelona amb aquest conveni ha contribuït a l’execució d’un total de tres projectes que duu a terme Salut Mental Catalunya.

Targeta cuidadora

La Targeta Cuidadora és una mesura que té com a objectiu principal acompanyar les persones que cuiden a la ciutat, tot oferint-los nous recursos i serveis per facilitar i reconèixer la seva tasca.

Salut Mental Catalunya vam participar de la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona i formem part de les entitats que han col.·aborat en la creació de la targeta i col·laborarem, també, en la seva implementació de projectes concrets en representació de les entiats de salut mental.

Fent costat entre famílies

El programa Fent costat entre famílies té l’objectiu de que les persones amb experiència en tenir cura d’un familiar o persona propera amb problemes de salut mental es formin per oferir suport emocional, acompanyament i orientació a altres persones que estan passant per una situació similar. 

Aquest any hem seguit treballant per capacitat, formar i ampliar l’equip de persones voluntàries del projecte, amb la finalitat de poder oferir una major i més àmplia resposta a l’alta necessitat que hi ha d’acompanyament a familiars de persones amb experiència pròpia i que passen per primera vegada aquesta situació vital.

Grups d’Ajuda Mutua de Benestar emocional

Els GAM per al Benestar Emocional van néixer amb la voluntat de generar i promoure xarxes de suport en el context de la pandèmia de la covid-19. Es va considerar una resposta necessària per ajudar a pal·liar el malestar emocional de la població que no estava familiaritzada amb problemes de salut mental i que va començar a patir afectacions emocionals i d’altres conseqüències.

Amb la col·laboració del CAPSBE, s’ha dut a terme una avaluació externa de la iniciativa dels GAM per al Benestar Emocional amb l’objectiu de promoure la seva creació i millorar el seu funcionament.