5è informe: La pandèmia ha empitjorat l’estat de les persones amb problemes de salut mental

20/07/2020

L’alerta sanitària per COVID-19 i els tempos posteriors estan sent una situació extraordinària que està suposant tot un seguit de canvis notables en la vida quotidiana de les persones que pateixen un problema de salut mental i de les seves famílies, així com en els circuits d’atenció que habitualment fan servir.

La situació d’emergència sanitària i confinament han estat un important repte de resiliència per a les persones que pateixen un problema de salut mental, les famílies, els professionals i les entitats i serveis que hi treballen amb elles. I també ho està sent, i seguirà sent-ho, la represa de la normalitat dels serveis i de les vides de totes aquestes persones, i de la societat en general.

Per això, a banda de les actuacions habituals, des de la Federació Salut Mental Catalunya hem estat recollint algunes de les afectacions que produeix el confinament a les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, a través de les entitats federades i les consultes que arriben als Espai Situa’t (serveis d’informació i assessorament en salut mental). Creiem cabdal conèixer la situació de les persones que atenem durant la l’estat d’alerta sanitària, poder registrar les incidències i dificultats que viuen les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies aquests dies.

També hem recollit informació de com les nostres entitats i serveis estan encarant la tornada a la seva activitat habitual i, especialment, l’atenció presencial. No és una empresa senzilla per les associacions i serveis, els professionals i voluntaris, i tampoc per a les persones que en fan ús (tant siguin persones amb problemes de salut mental com familiars).

Tot i les adversitats del moment, les entitats i serveis vinculats a la Federació SMC estan fent una magnífica tasca de reinvenció i adaptació, oferint serveis de qualitat a les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.

Aquest informe recull dades del treball realitzat pels professionals i voluntaris vinculats a 45 entitats federades a SMC i 114 dels seus programes i serveis durant el període comprès entre el 13 de març i el 14 de juny de 2020.

 • 5.010 persones ateses, el 72% de les persones ateses provenen de la província de Barcelona.
 • del total de població atesa, el percentatge d’homes atesos (57%) ha estat sempre significativament superior al de dones ateses (43%).
 • les principals necessitats detectades per les persones que han contactat amb ells durant aquest període de pandèmia són malestar emocional, angoixa, neguit, etc (94,6% de les entitats i serveis), i moltes vegades verbalitzen la necessitat de suport emocional i/o psicològic (89,3%).
 • hi ha hagut un increment significatiu d’entitats que han atès a persones amb dubtes sobre la reobertura de serveis (71,4% de les entitats i serveis), i també amb necessitat d’informació sobre recursos i serveis (64,3%).
 • també es continua detectant un empitjorament del problema de salut mental (65,5%), ja sigui de la simptomatologia positiva com de la negativa; tot i que algunes persones es troben més a gust en la situació de confinament que abans.
 • cal parar especial atenció a les persones que pateixen un problema de salut mental, i presenten dificultats d’accés o ús d’Internet i les noves tecnologies (el 24% de les persones ateses no tenen accés a Internet).
 • les persones sí han continuat rebent seguiment dels serveis de salut mental per via telefònica (majoritàriament) i presencial (en casos més concrets), to i que en molts casos l’atenció ha empitjorat.
 • a data 14 de juny el 51,8% de les entitats no han pogut reprendre encara les activitats presencials.
 • el 78,6% de les entitats i serveis indiquen que mantindran l’ús de canals digitals d’atenció, en combinació amb els canals presencials habituals, més enllà de la finalització de l’estat d’alarma.
 • les entitats i serveis de SMC es troben amb diferents dificultats per tornar a oferir atenció presencial. El 28,57% de les entitats refereixen que han hagut de fer adaptacions importants en els seus serveis per poder donar compliment a les normatives de seguretat i higiene.
 • dificultats dels equips professionals, amb les dotacions actuals.
Més informació

Consulta el darrer informe de la Federació SMC en aquest enllaç.

En els següents enllaços es poden consultar els informes anteriors: