Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

El sector català de la discapacitat demana que Barcelona sigui capdavantera en inclusió

cocarmiColau

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) ha demanat aquest matí a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que Barcelona continuï sent capdavantera en inclusió, exportadora de bones pràctiques i de coneixement, així com un referent en l’àmbit internacional.

En la trobada, on han participat representants de les 10 federacions que integren el Comitè, se li ha entregat el Pla d’Actuació per les necessitats de les persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona on es formulen un seguit de propostes prioritàries per a l’actual mandat. L’objectiu, aconseguir una ciutat amb un model de participació transversal, amb una bona salut mental, amb un transport públic accessible, uns carrers segurs i sense perills, a l’abast de tothom, que doni accessibilitat tecnològica i que apoderi les persones. Segons paraules del president del COCARMI, Antonio Guillén, “aquest document ha de servir per avançar en els drets de les persones amb discapacitat, garantir l’exercici d’aquests drets, la igualtat i la no discriminació a la ciutat de Barcelona”.

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), a Barcelona viuen 142.433 persones amb discapacitat, gairebé un 9 per cent de la seva població, “un percentatge prou significatiu perquè el seu ajuntament disposi d’un pla clar d’actuació que promogui i afavoreixi la seva plena integració i participació a la ciutat a tots els nivells”, segons Guillén.

El Pla inclou 22 mesures, entre les quals destaca l’elaboració d’un Pla de Promoció de l’Accessibilitat de les Persones amb Discapacitat i la creació d’un Fons Local de Promoció de l’Accessibilitat, al qual s’hi destinaria un 1 per cent del pressupost anual per a obres, infraestructures i noves tecnologies.

El document dedica especial atenció a l’àmbit laboral i la creació de llocs de treball dignes. En concret, el Comitè vol que es reservi el sis per cent dels contractes públics municipals que es licitin als Centres Especials de Treball (CET), així com la no acceptació, als procediments de licitació pública d’empreses que, estant-ne obligades, no acreditin el compliment de la quota legal de reserva del dos per cent de persones amb discapacitat. Alhora, se li ha recordat la necessitat de regular la segona activitat, com a situació administrativa especial del funcionament de la Policia Local, atès que actualment s’està vulnerant el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte, l’acció positiva i els ajustaments raonables, tal com recull la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

D’altra banda, s’ha reconegut l’aposta del Consistori per la figura professional de l’assistent personal i l’increment de dotació pressupostària per la prestació del Servei d’Assistència Personal, malgrat no ser competència municipal. “Cal una Barcelona que apoderi les persones, que les posi al centre a partir d’un enfocament comunitari i d’inclusió a la comunitat i això ho podem aconseguir si continuem mantenint la col·laboració amb el teixit associatiu”.

Finalment, amb la voluntat de continuar treballant conjuntament, s’ha proposat la realització de reunions periòdiques per seguir la implementació d’aquest Pla.