Formulari d'inscripció

Omple les teves dades
*
* *
*
*

Protecció de dades

Segons el que preveu la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA informa que les seves dades de caràcter personal s’incorporen a un fitxer denominat “COMUNICACIÓ”, que es troba tant en suport automatitzat com en paper, la finalitat del qual és gestionar les dades de les persones que volen rebre informació de les activitats i projectes de l’entitat. Els destinataris de la informació són tots els departaments de la FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA que requereixin aquesta informació per dur a terme les tasques que li són pròpies, així com els estaments oficials públics i privats que per obligació legal o necessitat material hagin d’accedir a les dades.

Les dades només es fan servir per gestionar els serveis que demaneu a la Federació i per informar-vos de les activitats que organitzem per si us poden interessar. Les seves dades no s’utilitzaran per a cap finalitat diferent a la descrita, ni seran cedides a cap tercer sense el seu consentiment previ.

Així mateix, si no desitgeu rebre cap més comunicació, podeu enviar un correu electrònic a comunicacio@salutmental.org amb el text “ESBORRAR” en l’assumpte i us donarem de baixa del servei. En tot cas, vostè té dret a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA, carrer Nou de Sant Francesc, 42 (08002 Barcelona), o a l’adreça de correu electrònic protecciodades@salutmental.org