Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Suport AMMFEINA SMC

El suport a les entitats cerca definir postures comuns  per tal d’accionar propostes, introduir millores, consensuar principis i codis ètics compartits. En aquest sentit, mantenim un fòrum permanent de reflexió i transparència en la gestió de les nostres empreses, serveis i organitzacions, idissenyem conjuntament models d’inserció transversals i inclusius que responguin i s’adaptin a tot tipus de capacitats.

L’agrupació serveix com a interlocutor davant  les administracions públiques i altres estaments, en defensa dels interessos comuns dels seus federats. Informem a totes les administracions competents de la situació i necessitats de les persones amb problemes de salut mental respecte a la inclusió laboral,  col·laborem  en  la millora i adequació del marc legislatiu competent a les persones i organitzacions,  i treballem per un finançament just dels serveis i un accés universal als recursos per a la integració laboral del col·lectiu de persones amb trastorn mental.