Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Les nostres entitats – Girona

BANYOLES

Reeixir: Reeixir Noves Ales – associacioreeixir@gmail.com

GIRONA

ABI Girona: Associació Bipolars Girona. Tel. 972 201 127 - abigirona@gmail.comabigirona.com

Associació Família i Salut Mental de Girona i comarques. Tel. 972 200 463 - info@familiaisalutmental.catwww.familiaisalutmental.cat

APSAS: Associació per a la prevenció del Suïcidi i l’atenció al supervivent - 699 86 11 64 - apsascontacte@gmail.com www.apsas.org

OLOT

EL PARAIGUA: Associació El Paraigua. Tel. 605 955 426 - elparaigua5@gmail.com