Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Com ens financem

Els comptes clars – Any 2015

A la Federació treballem amb transparència i busquem sempre la máxima eficiencia de les nostres accions, també en l’apartat econòmic.

INGRESSOS 2015

Valor en
Valor Absolut percentatge
Ingressos per serveis

83.996,67

7%

Subvencions

688.986,66

57%

Donatius

400.341,56

33%

Altres ingressos 

30.596,19

3%

Total Ingressos    1.203.921,08 €

100%

DESPESES 2015

Valor en
Valor Absolut percentatge
Serveis de professionals independents

12.616,35

1%

Pòlisses d’assegurances

9.158,14

2%

Altres serveis

51.573,26

12%

Despeses de personal

697.869,02

168%

Altres despeses d’explotació

415.042,33

100%

Dotació a l’amortització

11.788,60

3%

Total Despeses   1.198.047,70 €

287%

Benefici pel territori i la nostra xarxa

La Federació destina bona part de la seva inversión a projectes d’atenció directe al territorio, en benefici de les nostres associacions.

Pressupost Global  Valor absolut
Destinat xarxa o atenció directe       751.827,19 €
Altres despeses       446.220,51 €
Total    1.198.047,70 €
   
Pressupost destinat a la xarxa Valor
i atenció directa en àrees Absolut
Àrea sociocomunitària

53020,41

Incidència Polítiques públiques

41688,66

Dia Mundial

23533,33

Àrea capacitació i suport persones

575409,41

Àrea participació i dinamització

41840,38

Altres gestions a territori

16335

751827,19