Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Què és Federació Salut Mental Catalunya?

Federació Salut Mental Catalunya

c/Nou de Sant Francesc, 42, local – 08002 Barcelona – federacio@salutmental.org - Tel. 93 272 14 51

Horari d’oficina:

 • dilluns-dijous: 8:30-14:00 i 15-18:00 hores
 • divendres: 8:30-15:00 hores
 • horari estiu: 8:30-15:00h (15 juny-14 setembre)

CONSULTA ELS NOSTRES ESTATUTS

Federació Salut Mental Catalunya és la denominació de l’antiga FECAFAMM (Federació catalana d’associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental), creada al 1996 per unir els esforços de les associacions que ja existien a Catalunya.

La Federació aglutina més de 60 entitats de tot Catalunya de familiars, persones amb problemes de salut mental i amics. Dóna serveis a les entitats federades, a la població en general, treballa per a la inclusió social de les persones amb trastorns mentals i per la millora de les polítiques públiques dirigides a aquest col·lectiu.

La nostra missió

Federació Salut Mental Catalunya té com a missió contribuir a la millora de la qualitat de vida, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats de les persones amb problemes de salut mental  i de les seves famílies, la defensa i l’exercici ple dels seus drets en tots els àmbits de la vida.

La nostra visió

La Federació vol consolidar-se com  una entitat referent en salut mental a Catalunya, representant i defensora dels drets del conjunt de persones amb una problemàtica de salut mental i les seves famílies, promotora i impulsora de polítiques adreçades al desplegament del model d’atenció de base comunitària, treballant per la normalització i la igualtat d’oportunitats de les persones amb problemes de salut mental

Els nostres valors

Federació Salut Mental Catalunya vol esdevenir líder en el seu compromís per assolir una societat més justa treballant per la igualtat i la justícia social en pro de la millora dels drets de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies promovent el reconeixement de les seves capacitats i la seva autonomia, fent-los protagonistes del canvi.

Treballarem amb transparència, fomentant la participació i buscant sempre la màxima eficiència de la nostra tasca.

COMS ENS ORGANITZEM

comensorganitzem_web

Junta Executiva

 • President: Israel Molinero Blanco
 • Vicepresidenta 1a: Mercè Martín i Falgueras, ACFAMES i AFAMMCA
 • Secretari:  Josep Aguilar Triviño (AFEM Nou Barris)
 • Vocals: Xavier Trabado, Eva M. Barta (Associació Salut Mental Ponent), Edgar Vinyals Rojas (Saräu), Mª Carmen López Ortigosa (Porta Oberta), Marta Mateu Serra (AMMFEINA Salut Mental Catalunya), Maria Combalia Gracia (Família i Salut Mental Girona i Comarques), Ángel Urbina Sánchez (La Muralla), Susana Plasencia Caparroz (Salut Mental Mataró Maresme)
Israel Molinero

Israel Molinero

Mercè Martín

Mercè Martín

Xavier Trabado

Xavier Trabado

Josep Aguilar

Josep Aguilar

 

Consell Assessor:

 • Claudi Camps, psiquiatra i director mèdic de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) de Girona
 • Josep Mª Crosas Armengol, piscòleg, Coordinador del Servei de Rehabilitació Comunitària Antaviana de la Coorporació Parc Taulí
 • Luis Salvador Carulla, psiquiatra i consultor, investigador, professor de la Unitat de Salut Mental de la Universitat de Sydney (Austràlia)
 • Carlos Garcia Ribera, psiquiatra i cap de Secció del INA del Parc de Salut Mar
 • Luís Miguel Martín, psiquiatra i director de línia assistencial de l’Hospital de Mar del Parc Salut Mar, membre de Societat Catalana de psiquiatria Salut Mental i professor associat de Psiquiatria de UAB.
 • Vicente Ortún, Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Fundador del Centre de Recursos en Economia i Salut (CRES)
 • Montserrat Palau, psicòloga clínica, cap del CSMIJ de l’Hospitalet de Llobregat i membre de la Fundació Orienta
 • Francesc Pérez Arnau, psiquiatra i director de l’Àrea de Psiquiatria Penitenciària del Parc de Sanitari Sant Joan de Déu
 • Begoña Román, professora d’Ètica de la Universitat de Barcelona i presidenta del Comitè de Serveis Socials de Catalunya
 • Juli Silvestre, gerent de Nou Verd sccl i Nou Set sccl (empreses socials cooperatives)
 • Xavier Trabado, president de la Federació Salut Mental Catalunya
 • Francisco Villegas, psicòleg i president Associació Catalana de Professionals de Salut Mental-AEN, cap del servei de l’Àrea de Rehabilitació Psicosocial del Centre d’Higiene Mental de les Corts
 • Josep M. Vinué, metge i director de Planificació i Organització Parc de Salut Mar

ELS NOSTRES COMPTES – DADES 2014

comptesFede2014

FES CLIC A SOBRE DE LES IMATGES PER AMPLAI-LES EN UNA NOVA FINESTRA

comptesfederacio2014(2)

ELS NOSTRES ALIATS

patrocinaFederacio2014

FES CLIC A SOBRE DE LES IMATGES PER AMPLIAR-LES EN UNA NOVA FINESTRA

colaboraFedeRepresentació i participació institucional

La Federació té presència als següents organismes i institucions relacionats amb la salut mental, en els quals participa dels òrgans de govern o grups de treball, però en algunes ocasions fa accions més concretes que es detallen en cas que siguin rellevants:

 • COCARMI (Comitè català de representats de persones amb discapacitat), membre del  CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)
 • Salud Mental España (Confederación  Española  de  Agrupaciones  de  Familiares  y Personas con  Enfermedad Mental), membre d’EUFAMI (Federació Europea d’Associacions de Famílies de Persones amb Malaltia Mental)
 • Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de la Confederación Salud Mental España
 • Comité Jurídico de la Confederación Salud Mental España
 • Comissió  assessora  del  programa “Per  un  esport  sense  barreres”  de l’Institut Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La Federació ha assistit i participat activament a la plenària del SISPAP del Departament de Benestar i Família, a l’Observatori de la Secretaria de Família i als grups de treball tècnic del departament (Clubs socials, habitatge, psall, SPL).
 • Observatori Català de la Família de la Secretaria de Família. S’ha participat fent propostes en l’elaboració del decret que ha de regular el SAF (Servei d’Atenció a Famílies) i  SAFE (Servei d’Atenció a Famílies Especialitzat).
 • Xarxa de Famílies Cuidadores. Des de la Federació s’ha assistit a totes les reunions i especialment s’ha participat molt activament en la preparació de la jornada “I vostè, com està?” sobre el suport a les persones que cuiden familiars de malalts i/o dependents, que va tenir lloc al març de 2015, i també en l’elaboració del document.
 • Taula del Tercer Sector de Catalunya. S’ha participat en els grups de treball d’habitatge i sociosanitari.
 • Obertament, participant com a membres de la Junta Directiva
 • Fundació Hàbitat3, participant com a fundadors i membres del patronat
 • Clúster de Salut Mental, participant com a membres fundadors
 • Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut. S’ha participat en l’elaborció de la carta de drets i deures i en els grups de treball vinculats a la jornada del Consell del mes d’octubre.
 • Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut. De forma periòdica la Federació assisteix com a convidat a alguna de les sessions.
 • Jornades del Pla de Salut del Departament de Salut que han tingut lloc aquest mes de noviembre. La Federació ha participat activament en les sessions de treball.
 • AMMFEINA Salut Mental Catalunya, participant com a membres de la Junta Directiva

Relació i cooperació amb altres entitats del sector:

La Federació té relació amb multitud d’entitats de tot tipus, de les quals es destaca la col·laboració amb els següents:

Fundació Congrés Català de Salut Mental
Fòrum d’Iniciatives en Salut Mental
Consorci de Salut i Social de Catalunya
Unió Catalana d’Hospitals
Federació Veus
Associació Catalana de Professionals de la Salut Mental
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil
BCN Salut Mental