Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

ESTATUTS AMMFEINA SMC

El funcionament d’AMMFEINA Salut Mental Catalunya es regeix pels seus Estatuts.

Resum dels Estatuts

Aprovats el 2005 i renovats el 2013, defineixen, entre d’altres aspectes, els principals objectius de l’Associació:

  1.  Promoure, en un marc de responsabilitat pública i d’iniciativa social, la disponibilitat de tot tipus de serveis i recursos pel desenvolupament de les competències de treball de les persones amb trastorn mental en condicions òptimes d’accessibilitat, qualitat, igualtat i dignitat.
  2. Liderar des d’una àmplia participació el coneixement i el debat científic i tècnic sobre el treball en un model de qualitat de vida i diversitat.
  3. Representar i exercir la interlocució necessària amb les institucions publiques i els diferents agents socials.
  4. Dissenyar i establir una política d’aliances, sempre que escaigui, amb les institucions públiques i els diferents agents socials.

Per tal d’assolir aquests objectius, AMMFEINA SMC proporciona als seus membres associats el recolzament necessari per desenvolupar les accions d’inclusió laboral de les persones amb trastorn mental.

Pot ser entitat membre d’AMMFEINA Salut Mental Catalunya qualsevol entitat i organització pública o privada d’iniciativa social i sense cap ànim de lucre que tingui com a missió el desenvolupament de serveis de capacitació, formació o inclusió laboral per a persones amb trastorn mental.

Podeu consultar els estatuts en aquest PDF