Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Els nostres comptes

Els nostres comptes 2018

Ingressos

Despeses

  • Ingressos per serveis: 72.450,00 €
  • Subvencions: 68.818,75 €
  • Altres ingressos; 11.500,00 €
  • Total: 152.768,75 €
  • Pòlisses d’assagurances: 2.176,32 €
  • Altres serveis: 17.537,25 €
  • Despeses de personal: 121.062,25 €
  • Total: 140.775,82 €
ingressos ammfeina 2018 despeses ammfeina 2018