Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Què és AMMFEINA Salut Mental Catalunya?

Memòria AMMEFINA SMC 2018

AMMFEINA Salut Mental Catalunya

Domicili social

Carrer de la Lletra C, 12-14, Pol. Industrial de la Zona Franca 08040 Barcelona

Seus d’activitat:

Nou de Sant Francesc, 42, local.
08002, Barcelona.
Correu: ammfeina@ammfeina.org
Pau Claris, 14.
08830, Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
Correu: ammfeina@ammfeina.org
Tel. 936 529 422
 Google Maps seu AMMFEINA Bcn  Google Maps seu AMMFEINA Sant Boi

 

CONSULTA ELS NOSTRES ESTATUTS

AMMFEINA Salut Mental Catalunya és la denominació actual de l’antiga Agrupació Catalana d’Entitats per la inserció laboral de persones amb trastorn mental, creada l’any 2005 per sumar esforços entre el major nombre d’entitats de Catalunya que ja treballaven per afavorir la inclusió laboral de les persones amb trastorn mental.

  • Consta inscrita amb el número 545 de la secció 2ona del Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb data de 20 de març de 2006.
  • Consta inscrita amb el número 113 al Registre de Grups d’Interès del Departament de Justícia de la Generalitat. Accedir a la informació.

AMMFEINA aglutina 31 entitats socials sense afany de lucre d’arreu de Catalunya, que ofereixes recursos socio laborals a prop de 3.000 persones. Entre aquests s’hi compten:

- 19 Centres Especials de Treball Socials (CET)
- 18 Serveis Prelaborals
- 19 entitats gestionen programes d’inclusió laboral, de finançament públic, en el mercat ordinari de treball
- 19 entitats gestionen programes d’inclusió laboral, de finançament privat, en el mercat ordinari de treball
- 2 empreses d’inserció
- 14 entitats gestionen altres tipologies de suports per a persones amb trastorn mental.

La nostra missió

Proporcionar als membres federats el suport necessari per desenvolupar les accions d’inserció laboral de les persones amb trastorn mental i representar-los davant l’Administració.

Els nostres objectius com a organització d’iniciativa social de segon nivell són:

- Promoure, en un marc de responsabilitat pública i d’iniciativa social, la disponibilitat de serveis i recursos pel desenvolupament de competències i pel treball de les persones amb trastorn mental en condicions òptimes d’accessibilitat, qualitat, igualtat i dignitat
- Liderar des d’una àmplia participació, el coneixement i el debat científic i tècnic sobre el treball, en un model de qualitat de vida i de diversitat
- Representar i exercir la interlocució necessària amb les institucions públiques i els diferents agents socials
- Dissenyar i establir una política d’aliances, sempre que escaigui, pel desenvolupament dels tres objectius generals anteriors

La nostra visió

Esdevenir una referència en l’impuls d’un procés de transformació social centrat en aconseguir que les persones amb trastorn mental puguin desenvolupar les seves potencialitats, així com identificar i escollir les seves pròpies opcions de projecte de vida.

Els nostres valors

1. Compromís profund i sincer amb les persones amb trastorn mental i amb la promoció i la defensa dels seus drets
2. Dignitat, igualtat d’oportunitats i reconeixement de la diversitat humana com un bé col·lectiu, també des d’una perspectiva de gènere
3. Igualtat de dret de les persones, insistint especialment en l’avanç dels drets socials
4. Autonomia de les persones amb trastorn mental
5. Treballem amb transparència, fomentant la participació i la cooperació per oferir un servei de qualitat