Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Què és AMMFEINA Salut Mental Catalunya?

AMMFEINA Salut Mental Catalunya

Domicili social: carrer de la Lletra C, 12-14, Pol. Industrial de la Zona Franca 08040 Barcelona

Seus d’activitat:

  • C/ Nou de Sant Francesc, 42, local, 08002 Barcelona

  • C/Pau Claris, 14 - 08830 Sant Boi de Llobregat

 e-mail: info@ammfeina.org

Tel. 93 652 94 22

CONSULTA ELS NOSTRES ESTATUTS

L’associació AMMFEINA Salut Mental Catalunya, creada l’any 2005 sota la denominació Agrupació Catalana d’Entitats per la inserció laboral de persones amb trastorn mental (AMMFEINA), és la suma de 30 entitats socials no lucratives d’arreu de Catalunya que centren els seus esforços en afavorir la inclusió laboral de les persones amb trastorn mental.

Entre els recursos que ofereixen les 30 entitats s’hi compten:

- 19 Centres Especials de Treball Socials (CET)
- 18 Serveis Prelaborals
- 19 entitats gestionen programes d’inclusió laboral, de finançament públic, en el mercat ordinari de treball
- 19 entitats gestionen programes d’inclusió laboral, de finançament privat, en el mercat ordinari de treball
- 2 empreses d’inserció
- 14 entitats gestionen altres tipologies de suports per a persones amb trastorn mental

Junts donem ocupació a prop de 3.000 persones.

La nostra missió

Proporcionar als membres federats el suport necessari per desenvolupar les accions d’inserció laboral de les persones amb trastorn mental i representar-los davant l’Administració.

Els nostres objectius com a organització d’iniciativa social de segon nivell, són:

- Promoure, en un marc de responsabilitat pública i d’iniciativa social, la disponibilitat de serveis i recursos pel desenvolupament de competències i pel treball de les persones amb trastorn mental en condicions òptimes d’accessibilitat, qualitat, igualtat i dignitat
- Liderar des d’una àmplia participació, el coneixement i el debat científic i tècnic sobre el treball, en un model de qualitat de vida i de diversitat
- Representar i exercir la interlocució necessària amb les institucions públiques i els diferents agents socials
- Dissenyar i establir una política d’aliances, sempre que escaigui, pel desenvolupament dels tres objectius generals anteriors

La nostra visió

Esdevenir una referència en l’impuls d’un procés de transformació social centrat en aconseguir que les persones amb trastorn mental puguin desenvolupar les seves potencialitats, així com identificar i escollir les seves pròpies opcions de projecte de vida.

Els nostres valors

1. Compromís profund i sincer amb les persones amb trastorn mental i amb la promoció i la defensa dels seus drets
2. Dignitat, igualtat d’oportunitats i reconeixement de la diversitat humana com un bé col·lectiu, també des d’una perspectiva de gènere
3. Igualtat de dret de les persones, insistint especialment en l’avanç dels drets socials
4. Autonomia de les persones amb trastorn mental
5. Treballem amb transparència, fomentant la participació i la cooperació per oferir un servei de qualitat

 

COM ENS FINANCEM

Ingressos 2014 Despeses 2014 
Ingressos per serveis 45.000,00 €  Pòlisses d’assegurences 2.123,00 €
Subvencions 54.014,63 €  Altres serveis  6.535,27 €
Altres ingressos
2.839,88 €
 Despeses de personal  92.010,40 €
Total: 101.854,51 €  Total  100.668,67 €

 

ingressosAmmfeina2014 despesesAmmfeina2014

 

AMMFEINA Salut Mental Catalunya rep el suport econòmic de:

benestar_h3 http://www.incorporasaludmental.org/index.php/ca/
Obra Social “La Caixa”


ELS NOSTRES ALIATS

AMMFEINA Salut Mental Catalunya té convenis o col·labora amb:

http://www.incorporasaludmental.org/index.php/ca/ pimec xfil_logo
Obra Social “La Caixa”. Programa INCORPORA Salut Mental Fundació PIMEC en el marc del Programa Emppersona Xarxa pel Foment de la inserció Laboral
konecta_logo  allem_logo  CORESSA
 Konecta  Federació Allem  Coressa
 AEES DINCAT  
 Dincat

 

AMMFEINA Salut Mental Catalunya pertany a aquestes organitzacions:

XarxaInsercioSocialBCN feafes_empleo_logo Cluster Salut Mental Catalunya
Xarxa Inserció Sociaolaboral de Barcelona Feafes Empleo  Clúster de Salut Mental de Catalunya