Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Amb experiència pròpia

El moviment associatiu en salut mental a Catalunya ha estat liderat històricament per familiars de persones amb problemes de salut mental, sent escassa la participació de les persones amb problemes de salut mental. Aquests últims, relegats gairebé sempre al paper de beneficiaris dels serveis, no han participat en la dinàmica organitzativa i de gestió de les entitats, així com tampoc, han ocupat espais d’auto representació.

El col·lectiu de persones amb problemes de salut mental ha d’iniciar, per tant, un procés que li permeti ocupar espais de representació en primera persona, sigui amb la constitució de noves entitats, participant en els òrgans de gestió de les entitats actuals o generant espais influents d’opinió en l’actual xarxa associativa.

La necessitat de que les persones amb problemes de salut mental ocupin espais de participació activa i auto representació dins del món associatiu és no només necessari sinó imprescindible dins del procés d’apoderament del col·lectiu.

 

L’objectiu general del projecte Amb experiència pròpia és generar espais que permetin augmentar i incorporar la participació de les persones amb problemes de salut mental en el conjunt del moviment associatiu.

Els objectius específics són:

  • Promocionar la creació de grups influents de persones amb problemes de salut mental a les actuals associacions federades, que treballin a nivell de territori diferents estratègies de participació real en l’entitat.
  • Aconseguir la col·laboració i complicitat de les juntes directives de les associacions i dels tècnics de les mateixes per afavorir el creixement i la sostenibilitat d’aquestes iniciatives.
  • Afavorir la capacitació i la formació de les persones amb problemes de salut mental en totes aquelles àrees relacionades amb la dinàmica pròpia del moviment associatiu. (Gestió d’entitats, representativitat social, dinamització grupal, etc.)
  • Constituir un espai de coordinació territorial entre les diferents iniciatives sorgides en el territori que tingui capacitat d’influència en el món associatiu i que dissenyi estratègies que afavoreixin l’autorepresentació enfront del sector, l’administració i la societat civil.

En cadascuna de les associacions es fomentarà la creació d’un grup de treball format per persones afectades que comptarà amb el suport d’un professional de la mateixa associació. Aquest professional es coordinarà a la Federació SMC en un grup de supervisió amb la resta de professionals que donen suport a altres grups de treball en altres entitats del territori.

 Tres línies de treball

D’aquesta estructura bàsica es despleguen tres línies de treball en què els protagonistes seran diferents però coordinats en treball paral·lel.

  • Un espai de suport tècnic on es treballarà la coordinació entre els professionals referents i de suport dels grups de persones amb problemes de salut mental en el territori per la captació de membres per al grup i la seva consolidació.
  • Un espai de formació on s’oferiran eines per al desenvolupament, capacitació i auto representació de les persones amb problemes de salut mental centrades en el concepte d’apoderament. Els professionals de les entitats seran els agents enllaç en la detecció de les mancances formatives del territori. Es contempla la possibilitat d’incloure a participants que serveixin posteriorment de “satèl·lits” informatius per als grups del territori.
  • Un espai d’auto representació que estarà constituït per un grup de representants de cada un dels grups “satèl·lits” desplegats al territori i provinents de les diferents associacions implicades. El grup es constituïrà després del treball preliminar de formació específica i el procés d’apoderament del col · lectiu que s’han desenvolupat en les dues primeres línies de treball.

Territoris i grups de treball

El Programa Amb experiència pròpia s’esta treballant amb diferents territoris i entitats del nostre teixit associatiu, amb la participació d’una cinquantena de persones:

Amb el suport de:

diputacioBCN_logo
Diputació de Barcelona