Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Assessorament tècnic

Suport tècnic a les Juntes Directives de les associacions

És important, per a les Juntes Directives de les entitats federades, tenir un coneixement exhaustiu de la dinàmica de gestió i de l’estructura de l’organització que dirigeixen.

Salut Mental Catalunya ofereix la formació necessària perquè aquesta gestió sigui el més eficient possible i facilita espais formatius específics a les Juntes sobre qüestions tècniques d’organització i gestió, al mateix temps que dóna un suport continuat davant les problemàtiques que sorgeixin de forma quotidiana.

 Suport tècnic als professionals de la xarxa associativa

Salut Mental Catalunya ofereix suport tècnic i especialitzat als professionals que treballen a la xarxa associativa en Rehabilitació Psicosocial i integració Comunitària de persones afectades per un trastorn mental i els seus familiars, Es busca amb això que, des de la xarxa, s’ofereixi un servei d’atenció professionalitzada, especialitzada i de qualitat, recolzant el desenvolupament de programes específics destinats al col·lectiu.

S’ofereix suport específic en programes d’Intervenció Familiar, programes en Rehabilitació Psicosocial en malaltia mental i programes destinats a la integració sociocomunitaria.