Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Manifest

MANIFEST DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL 2016

El Turó de la Seu Vella de Lleida

 PREVENCIÓ, LA CLAU DE L’EQUILIBRI

 Ens apleguem, un any més, per celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental. Enguany, a la ciutat de Lleida, a la Seu Vella: un paisatge carregat de simbolisme i història on, avui, reclamem de nou una aposta seriosa per millorar l’atenció en salut mental, sota el lema PREVENCIÓ, LA CLAU DE L’EQUILIBRI.

 Prevenció i promoció en salut mental són indissociables i fonamentals per intervenir a temps i per detectar millor i amb rapidesa les situacions, per atendre-les posant l’accent en la recuperació i amb les estratègies adequades.

Ens cal crear entorns i condicions de vida que propiciïn una salut mental positiva i que permetin a les persones adoptar i mantenir estils de vida saludables.

NECESSITEM, PER TANT, MILLORAR!

Encara actuem massa tard, quan les dificultats s’han agreujat i ja fa temps que provoquen malestar i patiment.

I ens manquen recursos i suports, suficients i adequats en salut, educació, habitatge, ocupació i en tots els àmbits de la vida.

No ens cansarem de repetir-ho: tenim un DEUTE HISTÒRIC com a país amb la salut mental que cal resoldre amb celeritat i valentia. És una prioritat europea. Sabem que afecta moltes persones, que no ens podem permetre el seu impacte personal i social si volem construir comunitats que progressin.

Ho sabem, ho hem sentit en moltes ocasions, ho hem vist escrit en molts documents: cal apostar per la salut mental i potenciar estratègies des de tots els àmbits. Estem satisfets de veure-ho en algunes propostes del govern, com el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions. PERÒ NO EN TENIM PROU: cal fer-ho realitat, incorporar-ho als pressupostos i prendre decisions valentes que permetin transformar la situació actual.

Les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies pateixen cada dia moltes mancances i necessitats no resoltes. Hi ha molts pobles i ciutats on no arriben encara els serveis i els suports necessaris. Molts infants, adolescents i joves no disposen de les oportunitats per trobar l’equilibri per créixer i desenvolupar el seu projecte vital com a ciutadans.

La llista ENCARA ÉS MASSA LLARGA:

  • No atenem bé els casos greus i complexos. Cal actuar i buscar solucions amb urgència per a situacions que tenen un impacte devastador per a les persones.
  • Els infants i adolescents necessiten els suports adients per participar i formar-se en igualtat d’oportunitats a les escoles, als instituts i als espais de lleure. No ens podem permetre nous fracassos.
  • El dret i l’accés a un habitatge digne és una qüestió pendent. Necessitem millorar i incrementar els recursos.
  • L’oferta i la disponibilitat de suports per a la inclusió laboral és escassa. Cal garantir el dret fonamental de la igualtat d’oportunitats en la incorporació, la permanència i la promoció en el treball.
  • Les famílies i les persones necessiten més acompanyament i de més qualitat. Hem d’apostar per les propostes que potenciïn el suport entre iguals
  • Exigim avançar per incorporar la protecció i la defensa dels drets de les persones en tots els àmbits: no podem tolerar la seva vulneració.

Reclamem una aposta ferma per desplegar un model d’inclusió comunitària: LA PERSONA HA DE SER L’EIX. I LA RECUPERACIÓ, LA FITA A ASSOLIR.

Demanem que es reconegui la trajectòria i la feina de la xarxa associativa. La nostra participació ha d’esdevenir un element clau en el disseny de les polítiques.

NO PODEM ESPERAR MÉS, i per tot això, demanem:

a)    Més impuls i lideratge del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, acompanyat de la inversió necessària per fer-lo realitat.

b)    Que es revisi el copagament en salut mental i s’apliqui de forma immediata un sistema que promogui la dignitat i l’autonomia de les persones.

c)    Més reconeixement i suport a la xarxa associativa perquè puguem participar i desenvolupar la nostra tasca.

d)    Més recursos, de més qualitat i orientats a la comunitat per reduir el greuge històric i donar resposta a les necessitats. Volem una cartera de serveis que n’incrementi els existents i n’incorpori de nous en educació, salut, integració social i laboral, i habitatge.

e)    Que s’incorpori la perspectiva de drets en tots els àmbits, tal com estableix la Convenció de les Nacions Unides.

Som conscients que caldrà posar-hi molts esforços i que demanem una transformació complexa. Sabem que és el camí correcte, però cal anar més de pressa. Volem fer-ho plegats. Avui, des de dalt del Turó de la Seu Vella alcem la nostra veu per demanar al Govern que lideri aquest procés.

Feliç Dia Mundial de la Salut Mental!

 

 

Més informació sobre el Dia Mundial de Lleida en els menús inferiors.