Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Inserció en l’àmbit penal

És un programa dirigit a donar respostes personalitzades a la població amb problemes de salut mental interna en Centres Penitenciaris i a les seves famílies, tenint en compte el context i les necessitats de cada Centre i treballant per la inclusió social quan l’intern surt d’aquest.

Actualment es desenvoluparan diferents experiències amb la col·laboració del Departament de Justícia i l’Ajuntament de Barcelona.

Línies de treball

Arrel d’aquestes necessitats detectades establim un programa amb quatre línies de treball que volen ser un primer pas per abordar aquestes necessitats:

  • Intervenció dintre de centres penitenciaris. La intervenció dintre del centre consisteix en la dinamització d’un grup de suport emocional que pretén abordar el patiment psicològic de les persones internes independentment de si aquestes tenen o no un diagnòstic de salut mental. De moment estem coordinant dues experiències a tota Catalunya, una al Centre Penitenciari de Ponent on ho desenvolupa Salut Mental Ponent i una altra al CP de Joves, dinamitzada per la cooperativa Aixec. Aquests grups atenen a un gruix d’entre 8 i 15 persones cadascun.

 

  • L’Espai Situa’t a presons.  Programa dirigit a cobrir les demandes d’informació, assessorament i orientació per part de familiars, professionals, i persones afectades. Un dels objectius és afavorir el procés d’externalització assessorant sobre serveis i recursos especialitzats en salut mental, tant de la nostra xarxa associativa com de l’administració o altres entitats. Les demandes giren principalment al voltant de la cerca d’habitatge i de recursos d’oci per interns en procés d’externalització però també s’ha assessorat als familiars que constitueixen el nucli acollidor que rebrà a la persona interna quan surti de presó. L’Espai Situa’t ofereix també un servei d’assesoramemt jurídic (Justament).

 

  • Programa de mesures penals alternatives. Programa destinat a promocionar l’impuls dintre del moviment associatiu d’espais que puguin acollir a persones amb problemes de salut mental que han estat condemnades a fer un treball en benefici a la comunitat (TBC) L’objectiu és que aquestes persones puguin trobar a la xarxa associativaun espai de suport especialitzat pel compliment de la seva pena alhora que es puguin generar vincles que perpetuïn aquest suport en el temps, més enllà de la MPA.

 

  • Programa Formatiu. Actualment en fase de disseny. S’està treballant amb l’Institut d’Estudis Juridics en la creació de línies formatives, adreçades als professionals que treballen a CP, que puguin millorar els seus coneixements i eines per abordar adequadament les situacions que es derivin de conviure amb persones amb problemes de salut mental.