Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Clubs Socials

El Club Social és un servei d’inclusió sociocomunitària per a persones amb problemes de salut mental. Es tracta d’un servei social especialitzat, adreçat a persones amb problemes de salut mental que té per finalitat, dins d’un  marc de relacions socials, augmentar la participació i les diferents maneres de vinculació amb la comunitat.

Entre les activitats que es fan destaquen: salut i esport, expressives i artístiques, culturals, medi ambient i natura, de difusió, oluntariat o viatges i vacances

Les eines metodològiques que s’utilitzen són:

  • El lleure. Entès com aquella ocupació significativa per a la persona. Històricament, en el tractament psiquiàtric, el temps no ha tingut significació per a la persona, ja que el tractament farmacològic era l’eina preponderant en el tractament de la malaltia. Des dels Clubs s’entén que el lleure significatiu augmenta la qualitat de vida de les persones i, amb aquesta, augmenta també el seu estat de salut.
  • L’autodeterminació i l’empoderament. Corrent metodològica que centra el procés de recuperació en la pròpia persona, donant-li tot el protagonisme i creant contextos rics en opcions per tal que faci eleccions significatives. En definitiva es tracta que la persona amb malaltia, que moltes vegades es també persona amb dependència, agafi les regnes de la seva vida.
  • El treball comunitari. El Club Social ha de desenvolupar la seva tasca arrelat a la comunitat, configurant-se com una entitat més del territori, potenciant les oportunitats d’intercanvi i d’apropament entre les persones usuàries del servei i la comunitat (i a la inversa).

L’aïllament i la falta d’integració social té un efecte directe en la qualitat de vida, perquè són factors que per ells mateixos generen malestar, de manera que predisposen la persona a un empitjorament de la salut.

Aquestes dificultats, unides a les limitacions i dificultats derivades de la simptomatologia del propi trastorn,  són determinants perquè impedeixen el desenvolupament d’un projecte de vida propi, gaudit i per tant significatiu.

També s’ha de tenir en compte la mirada social envers aquest col·lectiu. L’estigma és un factor clau cap on el Club Social ha de dirigir la seva intervenció, ja que és l’altre causa fonamental d’exclusió del col·lectiu.

A qui atén?

El Club Social s’adreça a persones que, per causa d’un trastorn mental, tenen dificultats d’inserció social, d’ integració comunitària al seu entorn natural i d’organització del seu temps, en particular, el seu temps de lleure. El Club Social està indicat per persones amb el següent perfil:

  • Persones majors de 18 anys amb trastorn mental acreditat mitjançant informe d’un professional de l’àmbit de la salut mental.
  • És imprescindible l’estabilitat clínica.
  • També és aconsellable que els usuaris del Club Social rebin atenció assistencial als equipaments de Salut Mental de la xarxa pública, del seu territori de referència.

Consulta els Clubs Socials de la Fundació Salut Mental Catalunya

Amb el suport de:

diputacioBCN_logo
Diputació de Barcelona