Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

XarXaJoves

XarXaJoves és un programa pilot d’acompanyament integral per a joves amb problemes de salut mental de 16 a 25 anys i les seves famílies que pretén oferir suport a la persona en aquelles fites que es vulgui plantejar: estudis, treball, oci saludable, vinculació amb la xarxa, etc. Es desenvolupa a tres territoris: Barcelona Ciutat, Barcelonés Nord i Lleida.

A qui va adreçat? 

A joves de 16 a 25 anys que presenten problemes de socialització, de vinculació a l’àmbit sanitari, social, formatiu o de lleure, a causa de problemàtiques de salut mental siguin o no diagnosticades.

Entitat que ho gestiona: Federació SMC.

Objectius:

Objectiu General

 • Oferir un espai de suport integral i comunitari a joves de 16 a 25 anys que pateixen  problemes de salut mental.

Objectius específics

 • Acompanyar cap al món educatiu i laboral.
 • Fer reforç i seguiment de la vinculació amb els serveis socials i sanitaris.
 • Promocionar la vinculació amb entitats de lleure de fora del mon de la salut mental.
 • Afavorir la socialització i el suport entre iguals.
 • Potenciar, en definitiva, el procés de recuperació i apoderament.

Si el programa és eficaç i dóna resposta a les necessitats dels joves, un cop finalitzat el pilot es treballarà per aconseguir que s’incorpori a la cartera de serveis.

L’objectiu del programa és facilitar la recuperació dels adolescents i joves amb problemes de salut mental d’entre 16 i 25 anys a través de la seva participació social en tots els àmbits de la vida.

Aquests joves es troben a l’adolescència i la primera edat adulta amb moltes dificultats per definir un itinerari laboral, formatiu i de lleure que els permeti superar la seva problemàtica. En aquesta edat, l’aïllament genera conseqüències especialment negatives que molt sovint només serveixen per empitjorar la seva situació de salut. Per aquest motiu les accions del XarXaJoves escapen de les dinàmiques pròpies de les institucions hospitalàries, complementant així el procés terapèutic però donant un altre tipus de resposta a l’adolescent i al seu patiment.

Contacte:

 • Barcelona:

Marta Segrelles – 690 903 021 - msegrelles@federacio.salutmental.org
Erika Puig – 626 707 602 – epuig@arep.cat

 • Lleida:

Quim Padrós – 685 945 642 - qpadros@federacio.salutmental.org
Anna Salla – 973 221 019 - educadora@smponent.com

 • Barcelonès Nord:

Verónica Méndez – 657 990 066 – vmendez@fundacio.salutmental.org
Cristina Páez – cpaez@fundacio.salutmental.org

 Dades XarXaJoves 2017

El XXJ Barcelona i el XXJ Barcelonès Nord van començar l’atenció de persones al setembre del 2017, i el XXJ Lleida a l’octubre. Aquestes són algunes de les dades destacades de l’any 2017:

 • XXJ Barcelona: 14 derivacions ateses (8 homes i 6 dones) / 9 vinculacions / 32 acompanyaments
 • XXJ Barcelonès Nord: 5 derivacions (3 homes i 2 dones) / 1 vinculació / 1 acompanyament
 • XXJ Lleida: 3 derivacions (2 homes i 1 dona) / 1 vinculació / 3 acompanyaments
 • Total: 22 derivacions (13 homes i 9 dones) / 11 vinculacions / 36 acompanyaments

S’ha fet difusió del projecte a serveis sanitaris i socials, centres educatius i de lleire, entitats i associacions, serveis de formació i inserció, i serveis i centres de justícia. En total s’han fet 123 presentacions dels pilots del XXJ Barcelona, Barcelonès Nord i Lleida.

Els professionals del XXJ han realitzat formacions de diferents àmbits com: suïcidi juvenil, acompanyament a infants, adolescents i famílies, inserció laboral juvenil, cicle famílies amb adolescents, models intervenció treball social en salut mental.