Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

SAF: Servei d’Atenció a les Famílies

El SAF és un servei d’informació, consulta, d’orientació, i assessorament a disposició d’afectats, familiars, professionals o persones coneixedores d’una realitat en salut mental, que cerquin respostes a qüestions que els preocupin, que plantegin problemes i necessitats, tant sanitaris com socials, que vulguin clarificar itineraris, conèixer els recursos en salut mental…

Així mateix, també realitza un treball de coordinació amb el territori i en xarxa, per poder derivar i orientar correctament les demandes, tant amb els recursos sanitaris i socials especialitzats en salut mental com amb les associacions de familiars i afectats, com d’altres que puguin ésser d’interès en el territori. Per tant, podríem dir que el SAF de la Federació és un recurs complementari a la xarxa de salut mental.

saf2014

Contacte

L’horari d’atenció telefònica és dimarts i dijous de 9-13h al 93 272 14 51, tot i que també es podran adreçar consultes al correu: saf@federacio.salutmental.org.

En el cas que la demanda ho requereixi es podrà concertar cita i realitzar una visita presencial a la seu de la Federació.

Des del Servei d’Atenció a Famílies (SAF) de la Federació, s’ha liderat el desplegament d’un projecte d’homologació de SAF per a la xarxa associativa, elaborat i consensuat amb diversos tècnics de diferents entitats. Actualment s’està treballant des de la implementació d’aquest model homologat a les associacions del territori que tenen aquest servei o estan en vies de desplegament, mitjançant el recolzament tècnic que cadascun d’ells requereixi i sol·liciti.

340 consultes rebudes al 2013

El servei s’ha consolidat als darrers anys com un referent en l’àmbit de la salut mental a Catalunya, com demostren les 340 consultes que va rebre durant el 2013, un 30% de les quals es van fer de manera presencial amb entrevistes personals a la seu de la Federació SMC. La resta de casos es van resoldre a través del correu electrònic o en converses telefòniques.

De les 340 consultes rebudes al 2013, la majoria les van realitzar dones d’entre 31 i 50 anys del nucli familiar més proper a la persona afectada, mares en molt casos, però cada vegada més germans i germanes, parelles o amics i persones més properes en edat a la persona sobre la que es fa la consulta.

La majoria de persones afectades per la problemàtica de salut mental que va atendre el SAF són homes d’entre 31 i 40 anys, procedents de Barcelona ciutat i la seva província.

Cal destacar també que moltes de les persones (76) que es van dirigir al SAF són afectats per algun problema de salut mental, un fet que parla de l’apoderament que fan de la seva malaltia i del paper actiu que les persones amb trastorn poden tenir per ser protagonistes de la seva recuperació, un dels aspectes més importants en les polítiques de salut mental que defensa la Federació.

quadreSAF2013_web

L’increment de les demandes realitzades per professionals, fins a un 12% del total, confirma al SAF com a servei referent en l’àmbit de la salut mental. Cada vegada més, el servei s’obre a altres persones fora de la xarxa d’associacions de la Federació, persones afectades i familiars que arriben al servei des de la xarxa sanitària pública, derivats per psicòlegs, psiquiatres o treballadors socials.

L’obertura del SAF als professionals i la xarxa pública de salut mental de Catalunya ha estat possible en gran part per la consolidació del servei d’orientació jurídica (JURIMM), que va atendre el 16% de les consultes al 2013, consolidant-se com un referent en la informació i orientació en la defensa dels drets de les persones amb trastorn mental.

D’altra banda, és important destacar el seguiment i coordinació amb els diferents SAF de les associacions de la Federació, gràcies a les diverses reunions amb els professionals responsables del servei a la xarxa associativa per poder implantar el model homologat de SAF i facilitar eines d’actuació.

Les persones que arriben al SAF ho fan principalment per la problemàtica que els suposa conviure amb una persona amb un problema de salut mental, i busquen informació i orientació sobre aspectes molt diversos: les prestacions socials, l’accés a les places de residència o com aconseguir un lloc de treball protegit, per exemple.

El servei és moltes vegades la porta d’entrada de les persones afectades i la de les seves famílies al coneixement de la seva problemàtica, a través de la informació de la malaltia, dels recursos i serveis que poden gaudir, així com per a la defensa dels seus drets com a ciutadans.