Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

La Planificació de Decisions Anticipades (PDA) en salut mental garanteix el dret de la persona a escollir l’atenció i el tractament

PDA_t4web

(descarregar nota de premsa en pdf)

  • El Comitè de Bioètica de Catalunya i la Federació Salut Mental Catalunya presenten, al Departament de Salut, dos documents sobre la participació activa de la persona amb problemes de salut mental en la gestió de l’atenció que rep en els diferents moments i sobre el tractament.

 

  • Més de 100 participants (persones amb problemes de salut mental, familiars i professionals) han treballat en dos seminaris previs sobre la PDA per analitzar la situació actual i recollir propostes per a la seva implementació.

 

  • La Planificació de Decisions Anticipades en salut mental és una qüestió de respecte dels drets humans.

 

Barcelona, 24 abril.- Aquesta tarda s’han presentat, a sala d’actes del Departament de Salut de la Generalitat, el document del Comitè de Bioètica de Catalunya i l’informe de la Federació Salut Mental de Catalunya (SMC) sobre la Planificació de Decisions Anticipades (PDA) en salut mental.

La presentació arriba després que la Federació SMC organitzés el 21 de juny i el 30 de novembre del 2017 dos seminaris sobre la PDA en salut mental, amb l’objectiu de promoure la presa de decisions de manera autònoma i amb llibertat en tots els àmbits de l’atenció sociosanitària, tal com queda recollit en la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Paral·lelament, el Comitè de Bioètica ja havia format un grup de treball dins el Pla Director de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya per treballar també la PDA en salut mental.

El document del Comitè de Bioètica El respecte a la voluntat de la persona amb trastorn mental i/o addicció: document de voluntats anticipades i planificació de decisions anticipades reflecteix, en un marc teòric, la reivindicació de la participació de la persona com a factor clau en la qualitat de l’atenció a la salut, “amb justificacions tant de principis (la malaltia i el tractament han d’evitar «l’expropiació de la persona» i apoderar-la) com de conseqüències (en els resultats de salut mateixos)”.

Malauradament, aquesta estratègia, que es reconeix en altres àmbits de l’atenció a la salut (especialment al final de la vida), ha tingut poc recorregut i reconeixement en la salut mental i les addiccions. Per això, aquest document reivindica utilitzar la Planificació de Decisions Anticipades (PDA) com un procés d’acompanyament en aquesta àrea i planteja els problemes ètics de la seva aplicació.

Per la seva banda, l’Informe sobre la Planificació de Decisions Anticipades (PDA) en salut mental a Catalunya, elaborat per la Federació Salut Mental Catalunya i la consultora social Spora Sinergies, aborda el conjunt de reptes, interrogants i desitjos que interpel·len la introducció de la Planificació de Decisions Anticipades (PDA) en l’àmbit de la salut mental. Aquest document obre la porta a codecidir sobre el procés terapèutic i el tracte que rep la persona, i planteja un canvi en l’actual funcionament de la xarxa de salut mental. Les institucions i les entitats, els serveis i la seva organització, els tractaments clínics i la medicació o les relacions entre els diferents agents del sector es desvelen com a susceptibles de ser afectats per aquest canvi.

Introduir i fomentar l’ús de la PDA en l’àmbit de la salut mental no només posa una eina a disposició d’un sistema per tal de millorar-lo, sinó que posa de manifest l’emergència d’un “nou” paradigma que estructuri la salut mental a Catalunya que contempla la persona com a protagonista expert en el seu procés de recuperació, avançant cap a processos més participatius i trencant amb el paternalisme. Així mateix, enforteix la relació de la persona amb problemes de salut mental amb els professionals i els familiars, i aposta per introduir la figura del pacient expert.

 

Reptes i oportunitats de la PDA en salut mental

Algunes de les dificultats que planteja l’aplicació de la PDA poden ser els límits que la pròpia PDA no pot oferir, l’objectivitat en la determinació de la competència de la persona, el desconeixement, les dificultats per treballar globalment, o el canvi de rol en la relació terapèutica, fins ara jerarquitzada.

Per contra, les oportunitats que genera milloren la qualitat de vida de la persona amb problemes de salut mental, ja que esdevé agent actiu, faciliten la prevenció de recaigudes, amb una menor taxa d’ingressos gràcies a l’atenció dels símptomes, i afavoreixen l’aliança entre les diferents parts implicades, entre d’altres.

La implicació de tots els agents és imprescindible per dissenyar accions futures que introdueixin la PDA no només com a eina, sinó com a canvi cultural global dins de l’àmbit de la salut mental: una aposta de futur que ha de contribuir al compliment de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Què és la Planificació de Decisions Anticipades (PDA)?

Segons el Model Català de Decisions Anticipades (Generalitat de Catalunya, 2016), la Planificació de Decisions Anticipades (PDA) es defineix com un procés deliberatiu i estructurat mitjançant el qual una persona expressa el seus valors, desitjos i preferències i, d’acord amb aquests i en col·laboració amb el seu entorn afectiu i el seu equip assistencial de referència, formula i planifica com voldria que fos l’atenció que ha de rebre davant una situació de complexitat clínica o malaltia greu que es preveu probable en un termini de temps determinat i relativament curt, o en situació de final de vida, especialment en aquelles circumstàncies en què no estigui en condicions de decidir

Posar en funcionament les PDA implica, per exemple, gestionar aspectes de la vida diària de la persona en el moment que ingressa a un hospital, per protegir els seus interessos i circumstàncies, que van més enllà del tractament a l’hospital. A vegades, cal tallar l’aigua del pis de la persona; es pot perdre una prestació en no poder-se presentar a la cita; pot haver un animal de companyia que s’ha de cuidar, etc. En aquest sentit, és recomanable que hi hagi una persona designada per fer totes aquestes tasques (l’assistent personal, un familiar, veí o amic, etc.).

A Catalunya s’ha començat a treballar en la PDA gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya així com de l’Ajuntament de Barcelona.

MÉS INFORMACIÓ:

Programa

Informe FSMC

Document CBC

Més informació sobre les PDA