Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Manifest

Podeu donar suport al manifest Activa’t Per Tothom en aquest enllaç

Formulari per donar suport al manifest

 

Manifest de suport per la continuïtat del projecte Activa’t per la salut mental
(promogut per la Federació Salut Mental Catalunya)

Les persones, entitats i plataformes que signem aquest manifest, hem tingut l’oportunitat de conèixer el projecte Activa’t per la salut mental, que ha estat funcionant durant 5 anys i estem preocupats per la seva continuïtat. El projecte pretén aconseguir que persones amb problemes de salut mental i els seus familiars puguin esdevenir agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida.

Activa’t per la salut mental és un projecte promogut per la Generalitat de Catalunya i la Federació Salut Mental Catalunya, conjuntament amb la Federació Veus (Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona). EI projecte ha estat gestionat des de la Federació Salut Mental Catalunya en col·laboració amb serveis de salut mental i associacions de 12 territoris. En el seu lideratge també hi han participat els departaments de Salut, Treball Afers Socials i Família i Presidència. Al Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions constava concretament en la Línia Estratègica 4, Objectiu 4.1.

Tot reconeixent que l’Activa’t per la salut mental:

 • ha tingut molts beneficis per les persones amb experiències en salut mental en primera persona, familiars i professionals que hi han participat.
 • ha estat avaluat amb un impacte positiu en la millora del nivell de recuperació de les persones usuàries de Salut Mental que hi han participat (consultar online l’informe d’efectivitat IVALUA).
 • ha estat avaluat amb un impacte positiu en la percepció de les feines de cura dels familiars (consultar online l’informe d’efectivitat IVALUA).
 • ha demostrat reforçar les interrelacions entre les xarxes socials, associatives i sanitàries, i millorar la implantació del model de recuperació als diferents territoris (consultar online l’informe d’implementació IVALUA).
 • Ha facilitat la generació d’espais de cooperació entre entitats i l’aparició de nombrosos grups d’ajuda mútua de familiars i persones en primera persona.
 • Ha permès la generació per moltes persones de un projecte de vida, i l’acompanyament a d’altres persones.
 • Ha estat un exemple de bona pràctica reconegut per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i, a nivell internacional, per la Organització Mundial de la Salut.

Ens preocupa, profundament:

 • Que el model que s’ha avaluat amb un impacte positiu no es correspongui amb el que s’incorpori en la cartera de serveis, que es desmembri el projecte i no es doti del recursos mínims necessaris, ni de la filosofia que l’ha impregnat.
 • Que l’esforç que s’ha fet des de diferents entitats participants, a nivell pressupostari dels fons públics, a nivell professional de diferents agents i a nivell personal de totes les persones participants a les avaluacions, no tingui la conseqüència per la que s’havien fet.
 • Que les persones amb problemes de salut mental i les famílies, que aprofiten els recursos que incorpora el projecte, no puguin gaudir en un futur dels mateixos serveis amb la mateixa qualitat.
 • Que no es pugui fer una adequada escalada a tot el país, com havia estat prevista.
 • Que el pes de mantenir l’Activa’t per la salut mental recaigui sobre entitats i serveis sense els recursos necessaris, en detriment de les activitats que es fan des del moviment  associatiu.
 • Que es prenguin decisions precipitades en relació al model d’inclusió en cartera de manera que no es pugui fer una adequada transició que garanteixi el manteniment de l’essència i les xarxes ja establertes.

Amb la confiança en que l’administració reconeix la importància de la salut mental i de l’apoderament  i la plena ciutadania de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies i, per tant, posarà els mitjans necessaris per donar l’adequada continuïtat al projecte.

 

Signa el manifest