Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Edicions anteriors

El prejudici social suposa un obstacle important per a la integració de les persones amb trastorn mental. El desconeixement i les imatges socials predominants d’aquests trastorns porten sovint a la comunitat al rebuig excloent de les persones que la pateixen. A poc a poc es va prenent consciència que aquest col·lectiu pot participar en la seva totalitat dels espais comunitaris habituals i es planteja la inclusió com a mecanisme d’integració i normalització.

La salut, i la salut mental en forma part inexcusablament, és un dret de totes les persones. El Dia Mundial de la Salut Mental, una iniciativa de la Federació Mundial per a la Salut Mental, emparada per l’Organització Mundial de la Salut, uneix els esforços per lluitar amb una finalitat comuna des de tot el món: la promoció de la salut mental entre la població amb activitats a més de 100 païssos del món.

Cada any es dóna a aquesta celebració un caire diferent, segons els objectius del moment, que poden ser més lúdics, que potenciïn l’intercanvi d’experiències o bé que facin èmfasi en la sensibilització social.

 mantell_colors

 

Un acte obert i participatiu

La celebració està oberta a tota la societat, ja que un dels objectius és la normalització del col·lectiu de persones amb malaltia mental. Així i tot, es preveu que el públic més participatiu siguin els familiars i persones afectades, professionals de la salut mental, representants de l’administració pública responsables d’aquestes temàtiques i agents socials que treballen en salut mental i discapacitat.

Cada any es tria una ciutat catalana diferent per acollir la celebració amb l’objectiu d’implicar tot el moviment social a l’entorn de la salut mental de la comarca i tota la ciutadania.

Enllaç relacionat:

Informació de les darreres edicions del Dia Mundial de la Salut Mental.