Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Avantatges fiscals

Si ets particular:

  • Amb la teva donació et beneficies d’una deducció del 25% en l’IRPF de la declaració de la renda.

Si ets empresa:

  • Tens una deducció del 35% en la quota íntegra de l’Impost de Societats el primer any.

Els donatius ens permeten estendre els projectes a un major nombre de beneficiaris i treballar en projectes nous. Amb la teva donació et beneficies d’una deducció del 35 % en la quota íntegra de l’Impost de Societats, amb un límit del 10% sobre la base imposable. Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes poden aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

Per qualsevol consulta pots contactar amb: Gemma Marcet (amics@salutmental.org / 932 721 451).

Nova normativa, més desgravació en els teus donatius

La Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats (BOE núm. 288 de 28 de novembre), introdueix modificacions, amb efectes des de l’1 de gener del 2015, en la Llei 49/2002.

La desgravació dels donatius i/o aportacions de persones físiques queda fixada de la següent manera:

Beneficis fiscals

-Durant el 2015, la deducció de la quota de l’IRPF serà del 50% per als primers 150 € . A partir d’aquesta xifra, el que excedeixi tindrà una deducció del 27,5%.

-L’any 2016, la deducció serà del 75% per als primers 150 €, i per a la resta, del 30%.

- Donacions recurrents: a partir del 3r any, la deducció de la quota de l’IRPF serà del 75% sobre els primers 150 € i del 35% sobre la resta. Si la fidelització del tercer any es produeix en el 2015, la deducció serà del 32,5%.

Límit de deducció

El límit serà el 10% de la base liquidable. Les quantitats no aplicades per insuficiència de quota o perquè sobrepassen el límit del 10% no són traslladables a exercicis futurs.

Teniu més informació sobre les noves deduccions fiscals en aquest enllaç de Xarxanet